Wykazy i przetargi nieruchomości

Zapytanie ofertowe pt" Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości gruntowej położonej w Łosicach oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1065/2 z działkami sąsiednimi nr 1091/11 i 1091/16.

Urząd Miasta i Gminy w Łosicach

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 6

08-200 Łosice

tel. kom. 83 357 27 01

sekretariat @ gminalosice.pl

Powrót na początek strony