Wykazy i przetargi nieruchomości

Wykaz nieruchomości gruntowej

Wykaz nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Łosicach, stanowiącej własność Gminy Łosice przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu.

Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość gruntową zabudowaną, położoną w Łosicach przy ul. Rynek 6, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 470 o powierzchni 0,0170 ha, której wykaz stanowi załącznik do Zarządzenia nr RMiG.120.43.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Łosice z dnia 19 kwietnia 2021 roku.

Urząd Miasta i Gminy w Łosicach

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 6

08-200 Łosice

tel. kom. 83 357 27 01

sekretariat @ gminalosice.pl

Powrót na początek strony