Wykazy i przetargi nieruchomości

Wykaz nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność gminy Łosice przeznaczonej do oddania w najem w trybie bezprzetargowym

Wykaz nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Czuchlebach nr 61, stanowiącej własność gminy Łosice przeznaczonej do oddania w najem w trybie bezprzetargowym.

Wykaz podaje się do wiadomości publicznej od dnia 13.12.2021 r. do dnia 04.01.2022 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Łosice, przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 6, na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Łosice www.gminalosice.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej bip.gminalosice.pl oraz informację w prasie.

Wykaz stanowi załącznik do Zarządzenia Nr RMiG.120.100.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Łosice z dnia 13 grudnia 2021 roku.

Urząd Miasta i Gminy w Łosicach

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 6

08-200 Łosice

tel. kom. 83 357 27 01

sekretariat @ gminalosice.pl

Powrót na początek strony