Wykazy i przetargi nieruchomości

Wykaz części nieruchomości gruntowej położonej w Łosicach, stanowiącej własność Gminy Łosice, przeznaczonej do zawarcia umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym do RMiG.120.55.2023

Urząd Miasta i Gminy w Łosicach

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 6

08-200 Łosice

tel. kom. 83 357 27 01

sekretariat @ gminalosice.pl

Powrót na początek strony