Klauzula informacyjna do wniosku o zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstwa domowego.

WNIOSEK O ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO DLA GOSPODARSTWA DOMOWEGO

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2236), informujemy o przystąpieniu przez Miasto i Gminę Łosice do dystrybucji i sprzedaży węgla. Gmina po zebraniu odpowiedniej ilości wniosków na dany rodzaj paliwa stałego dokona jego zakupu.

Wnioski składać można papierowo w siedzibie urzędu, oraz elektronicznie, po uprzednim opatrzeniu wniosku podpisem kwalifikowalnym

Cena zakupu preferencyjnego paliwa stałego (węgla) dla gospodarstwa domowego wynosi 2000 zł brutto za tonę.

W tę cenę nie jest wliczony koszt transportu węgla z miejsca jego składowania na terenie gminy do gospodarstwa domowego. Wydatek ten pokrywają mieszkańcy we własnym zakresie.

Uprawnioną do zakupu węgla po preferencyjnej cenie jest osoba fizyczna z gospodarstwa domowego, która otrzymała dodatek węglowy lub pozytywnie rozpatrzono jej wniosek o wypłatę dodatku węglowego, nie złożyła wniosku o wypłatę dodatku węglowego,  ale w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków zgłosiła źródło ciepła opalane węglem.

W ramach zakupu preferencyjnego członek gospodarstwa domowego będzie mógł kupić węgiel w dwóch partiach:

  1. 1500 kg – do dnia 31 grudnia 2022 r.
  2. 1500 kg – od dnia 1 stycznia 2023 r.

 Zakup preferencyjny nie przysługuje osobie z gospodarstwa domowego, które w sezonie grzewczym 2022-2023 dokonało zakupu paliwa stałego po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę w ilości co najmniej takiej jak określona w przepisach wydanych na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe (Dz.U. z 2022 r. poz. 2236), tj.:

-1,5 tony do 31 grudnia 2022 r.;

-3 tony do 30 kwietnia 2023 r.

Nabór wniosków prowadzony jest od dnia 28.11.2022r.

Urząd Miasta i Gminy w Łosicach

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 6

08-200 Łosice

tel. kom. 83 357 27 01

sekretariat @ gminalosice.pl

Powrót na początek strony