Zbiór prawa miejscowego

Akty prawa miejscowego oraz inne akty normatywne stanowione przez organy gminy, które podlegają ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego -2024

Pozycja

Data Aktu

Data Publikacji

Tytuł

5446

29.01.2024

22.05.2024

Uchwała  nr LXXVI/505/24 Rada Miasta i Gminy Łosice  z dnia 29 stycznia 2024 r.w sprawie zmian w budżecie gminy w 2024 roku

5128

22.04.2024

09.05.2024

Uchwała  nr LXXVIII/516/24 Rada Miasta i Gminy Łosice  z dnia 22 kwietnia 2024 r.w sprawie określenia wykazu kąpielisk na rok 2024 na terenie Miasta i Gminy Łosice oraz określenia sezonu kąpielowego

3383

28.12.2023

20.03.2024

Uchwała  nr LXXV/499/23 Rada Miasta i Gminy Łosice  z dnia 28 grudnia 2023 r.w sprawie zmian w budżecie gminy w 2023 roku

3280

11.03.2024

15.03.2024

Uchwała  nr LXXVII/509/24 Rada Miasta i Gminy Łosice  z dnia 11 marca 2024 r.w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Żłobku utworzonym i prowadzonym przez Miasto i Gminę Łosice oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie

3279

11.03.2024

15.03.2024

Uchwała  nr LXXVII/508/24 Rada Miasta i Gminy Łosice  z dnia 11 marca 2024 r.w sprawie utworzenia Żłobka Miejskiego nr 1 w Łosicach oraz nadania mu statutu

3278

11.03.2024

15.03.2024

Uchwała  nr LXXVII/507/24 Rada Miasta i Gminy Łosice  z dnia 11 marca 2024 r.w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Łosice biorących udział w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach, ćwiczeniach oraz dla kandydatów na strażaka ratownika OSP za udział w szkoleniu

3277

11.03.2024

15.03.2024

Uchwała  nr LXXVII/506/24 Rada Miasta i Gminy Łosice  z dnia 11 marca 2024 r.w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Łosice na 2024 rok

2578

19.12.2023

28.02.2024

Uchwała  nr 29.475.2023 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie  z dnia 19 grudnia 2023 r.w sprawie orzeczenia nieważności w części uchwały Nr LXXIII/479/23 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 27 listopada 2023 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku

2217

14.12.2023

16.02.2024

Uchwała  nr LXXIV/492/23 Rada Miasta i Gminy Łosice  z dnia 14 grudnia 2023 r.w sprawie zmian w budżecie gminy w 2023 roku

1156

28.12.2023

24.01.2024

Uchwała  nr LXXV/501/23 Rada Miasta i Gminy Łosice  z dnia 28 grudnia 2023 r.w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łosice na rok 2024

Urząd Miasta i Gminy w Łosicach

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 6

08-200 Łosice

tel. kom. 83 357 27 01

sekretariat @ gminalosice.pl

Powrót na początek strony