Otwarte konkursy ofert NGO

Roztrzygnięcie konkursu: Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W oparciu o protokół komisji konkursowej dokonano wyboru ofert złożonych w konkursie na wspieranie realizacji zadań publicznych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na terenie Miasta i Gminy Łosice w roku 2021.
Nazwa Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Data 2021-03-29

Wysokość dotacji przyznanej danej organizacji określa załącznik do Zarządzenia Nr RMiG.120.34.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Łosice z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na terenie Miasta i Gminy Łosice w roku 2021.

Urząd Miasta i Gminy w Łosicach

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 6

08-200 Łosice

tel. kom. 83 357 27 01

sekretariat @ gminalosice.pl

Powrót na początek strony