Otwarte konkursy ofert NGO

Powołanie Komisji Konkursowych do oceny i opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych na terenie Miasta i Gminy Łosice w roku 2023

Nazwa Powołanie Komisji Konkursowych do oceny i opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych na terenie Miasta i Gminy Łosice w roku 2023
Data 2023-02-09

Burmistrz Miasta i Gminy Łosice powołał komisje konkursowe do oceny i opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych na terenie Miasta i Gminy Łosice w roku 2023 w zakresie: 

  • przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
  • kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Składy osobowe oraz regulaminy pracy komisji określają poniższe zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Łosice. 

Urząd Miasta i Gminy w Łosicach

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 6

08-200 Łosice

tel. kom. 83 357 27 01

sekretariat @ gminalosice.pl

Powrót na początek strony