Otwarte konkursy ofert NGO

Powołanie Komisji Konkursowej - przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

14 lutego 2022 r. Burmistrz Miasta i Gminy Łosice powołał Komisję Konkursową do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na terenie Miasta i Gminy Łosice w roku 2022 oraz ustalił się regulamin pracy Komisji Konkursowej.
Nazwa Powołanie Komisji Konkursowej - przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
Data 2022-02-14

W skład Komisji wchodzą:

  1. Agnieszka Gawor - Przewodnicząca Komisji
  2. Małgorzata Łaska - Członek Komisji
  3. Jerzy Walczyński - Członek Komisji
  4. Wioleta Rekowska – Członek Komisji
  5. Dariusz Szymczuk – Członek Komisji
  6. Artur Górniak – Członek Komisji

Komisja będzie prowadziła prace zgodnie z regulaminem, stanowiącym załącznik do poniższego zarządzenia.

Urząd Miasta i Gminy w Łosicach

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 6

08-200 Łosice

tel. kom. 83 357 27 01

sekretariat @ gminalosice.pl

Powrót na początek strony