Otwarte konkursy ofert NGO

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert - „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym na terenie Miasta i Gminy Łosice” z dnia 2022-01-18

Burmistrz Miasta i Gminy Łosice ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych w roku 2022, zgodnie z programem współpracy Miasta i Gminy Łosice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 r., w zakresie: „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym na terenie Miasta i Gminy Łosice”
Nazwa Otwarty konkurs ofert - „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym na terenie Miasta i Gminy Łosice”
Data 2022-01-18

Urząd Miasta i Gminy w Łosicach

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 6

08-200 Łosice

tel. kom. 83 357 27 01

sekretariat @ gminalosice.pl

Powrót na początek strony