Otwarte konkursy ofert NGO

Ogłoszenie o konkursie: Zarządzenie nr RMiG.120.5.2023 z dnia 2023-01-18 w sprawie Naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na terenie Miasta i Gminy Łosice w roku 2023. z dnia 2023-01-18

Nazwa Zarządzenie nr RMiG.120.5.2023 z dnia 2023-01-18 w sprawie Naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na terenie Miasta i Gminy Łosice w roku 2023.
Data 2023-01-18

Urząd Miasta i Gminy w Łosicach

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 6

08-200 Łosice

tel. kom. 83 357 27 01

sekretariat @ gminalosice.pl

Powrót na początek strony