Otwarte konkursy ofert NGO

Ogłoszenie o konkursie: Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym na terenie Miasta i Gminy Łosice w roku 2024 z dnia 2024-01-11

Nazwa Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym na terenie Miasta i Gminy Łosice w roku 2024
Data 2024-01-11

Burmistrz Miasta i Gminy Łosice ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych w roku 2024 , zgodnie z programem współpracy Mi as t a i Gminy Łosice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 202 4 r., w zakresie: „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym na terenie Miasta i Gminy Łosice.

Szczegóły: Konkurs ofert: Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym na terenie Miasta i Gminy Łosice

Urząd Miasta i Gminy w Łosicach

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 6

08-200 Łosice

tel. kom. 83 357 27 01

sekretariat @ gminalosice.pl

Powrót na początek strony