Otwarte konkursy ofert NGO

Ogłoszenie o konkursie: Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2024 z dnia 2024-01-11

Nazwa Konkurs ofert dla NGO - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2024
Data 2024-01-11

Burmistrz Miasta i Gminy Łosice ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych w roku 2024, zgodnie z programem współpracy Miasta i Gminy Łosice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024r., w zakresie: „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”.

Szczegóły: Otwarty konkurs ofert: Kultura i ochrony dziedzictwa narodowego na terenie Miasta i Gminy Łosice w roku 2024

Urząd Miasta i Gminy w Łosicach

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 6

08-200 Łosice

tel. kom. 83 357 27 01

sekretariat @ gminalosice.pl

Powrót na początek strony