Informacja o odbiorze elektroodpadów

Odbiór zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego odbywa się 4 razy w roku podczas zbiórki odpadów komunalnych wielkogabarytowych sprzed terenu nieruchomości zamieszkałych przez firmę:

KOM-GAZ Sp. z o. o.
ul. Białostocka 37
08-200 Łosice
tel/fax: 83 359-08-50
e-mail: sekretariat@komgaz.pl 
strona WWW: www.komgaz.pl

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można oddać również w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) prowadzonego na terenie Związku Komunalnego "Nieskażone Środowisko".

Związek Komunalny "Nieskażone Środowisko" z siedzibą w Łosicach
ul. Ekologiczna 5
08-200 Łosice
tel. 609 757 733
e-mail: biuro@zkns-losice.pl
strona WWW: www.zkns-losice.pl

Urząd Miasta i Gminy w Łosicach

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 6

08-200 Łosice

tel. kom. 83 357 27 01

sekretariat @ gminalosice.pl

Powrót na początek strony