główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN30302
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ10007
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd
   Dane podstawowe 10007
   Wykaz numerów telefonów 618
Rada Miasta i Gminy Łosice
   VIII KADENCJA 2018-2023 568
     Radni 163
     Dyżury radnych 87
     Kontakt z radnymi 100
     Komisje Rady 144
    ›    Komisja Budżetowa 59
    ›    Komisja Rewizyjna 87
    ›    Komisja Oświaty, Wychowania, Kultury, Sportu i Porządku Publicznego 58
    ›    Komisja Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej 28
    ›    Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 40
     Sesje Rady 344
    ›    Zaproszenia na sesje 213
    ›    Transmisja online z sesji 193
    ›    Imienne wykazy głosowania radnych 95
    ›    Protokoły z sesji 151
    ›    Uchwały 563
     Plany pracy i sprawozdania 46
    ›    2019 62
Władze Miasta i Gminy
   Burmistrz Miasta i Gminy Łosice 609
     Kompetencje 63
   Sekretarz 1171
     Kompetencje 57
   Skarbnik 216
     Kompetencje 61
Akty prawne
   STATUT 81
   UCHWAŁY RADY 374
   ZBIÓR PRAWA MIEJSCOWEGO 111
     2019 42
     2018 84
   ZARZĄDZENIA BURMISTRZA 224
     2019 191
   PROGRAMY I STRATEGIE 88
     Strategia Rozwoju Miasta i Gminy 44
     Program Rewitalizacji 57
     Program Ochrony Środowiska 56
     Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 31
Ogłoszenia i komunikaty
   Urzędowe 628
     2019 709
   Inne 297
     2019 301
Nabór na wolne stanowiska pracy
   Urząd Miasta i Gminy 2017
Przetargi
   Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 261
     2019 215
   PRZETARGI NIEOGRANICZONE 827
     2019 1089
   ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI 332
     2019 260
Zamówienia publiczne o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty 30 000 euro netto
   2019 129
Ochrona środowiska
   Obwieszczenia 230
     2019 664
     2018 82
   Programy 104
Gospodarowanie odpadami
   Aktualności 103
   Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 103
   Deklaracja o wysokości opłaty 130
   Harmonogramy 120
   Analizy i raporty 102
   Rejestr działalności regulowanej 64
   Akty prawne 128
Finanse
   Sprawozdania finansowe 60
     2019 77
Podatki
   Stawki podatkowe 152
     2019 165
   Druki deklaracji 277
Gospodarka nieruchomościami
   Wykazy i przetargi 129
     2019 126
Zagospodarowanie przestrzenne
   System Informacji Przestrzennej 136
Organizacje pozarządowe
   Program współpracy 55
   Otwarty konkurs ofert 96
     2019 166
Oświadczenia majątkowe
   RADNI VIII KADENCJI 2018-2023 158
     Dymowski Mirosław Grzegorz 77
     Hornowska Ewa 87
     Izdebska Marzanna Agnieszka 96
     Jakoniuk Tadeusz Zbigniew 57
     Jóźwiaczuk Romuald Piotr 33
     Kalicki Marek 53
     Kasprowicz Roman Jan 45
     Knapiuk Elżbieta 76
     Kordaczuk Karol 62
     Kozioł Anna 67
     Mieleszko Zdzisław 46
     Sulińska Anna 133
     Szymaniuk Barbara 54
     Wiewiórka Beata 53
     Zacharczuk Mariusz Jan 45
   BURMISTRZ MARIUSZ KUCEWICZ 171
Zespół ds. Oświaty, Wychowania i Kultury w Łosicach
   Dane adresowe 29
   Ogłoszenia i komunikaty 24
   Placówki Oświatowe 51
     Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Łosicach 19
     Przedszkole Samorządowe Nr 2 w Łosicach 5
     Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Łosicach 16
     Zespół Oświatowy w Niemojkach 8
     Zespół Szkół Nr 1 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Łosicach 20
   Sprawozdania 55
     2019 67
    ›    Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Łosicach 43
    ›    Przedszkole Samorządowe Nr 2 w Łosicach 20
    ›    Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Łosicach 34
    ›    Zespół Oświatowy w Niemojkach 13
    ›    Zespół ds. Oświaty, Wychowania i Kultury w Łosicach 19
    ›    Zespół Szkół Nr 1 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Łosicach 8
Jak załatwić sprawę?
   ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH 69
Wybory
   PARLAMENT EUROPEJSKI 2019 751
   IZBY ROLNICZE 2019 62
Inne
   Redakcja biuletynu 156