główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN193955
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ36202
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd
   Dane podstawowe 36202
   Wykaz numerów telefonów 3070
Rada Miasta i Gminy Łosice
   VIII KADENCJA 2018-2023 2152
     Radni 728
     Dyżury radnych 496
     Kontakt z radnymi 506
     Komisje Rady 515
    ›    Komisja Budżetowa 325
    ›    Komisja Rewizyjna 349
    ›    Komisja Oświaty, Wychowania, Kultury, Sportu i Porządku Publicznego 371
    ›    Komisja Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej 277
    ›    Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 316
     Sesje Rady 1474
    ›    Zaproszenia na sesje 2040
    ›    Transmisja online z sesji 1668
    ›    Imienne wykazy głosowania radnych 638
    ›    Protokoły z sesji 984
    ›    Uchwały 3004
    ›    Interpelacje 185
     Plany pracy i sprawozdania 372
    ›    2019 379
     Petycje 561
Władze Miasta i Gminy
   Burmistrz Miasta i Gminy Łosice 2003
     Kompetencje 335
   Sekretarz 1822
     Kompetencje 371
   Skarbnik 900
     Kompetencje 280
Akty prawne
   STATUT 654
   UCHWAŁY RADY 2296
   ZBIÓR PRAWA MIEJSCOWEGO 641
     2020 293
     2019 427
     2018 294
   ZARZĄDZENIA BURMISTRZA 1569
     2020 1018
     2019 963
   PROGRAMY, STRATEGIE, RAPORTY 584
     Strategia Rozwoju Miasta i Gminy 356
     Program Rewitalizacji 379
     Program Ochrony Środowiska 391
     Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 210
     Raporty o stanie Miasta i Gminy Łosice 30
Ogłoszenia i komunikaty
   Urzędowe 2810
     2020 2183
     2019 2678
   Inne 1344
     2020 709
     2019 1451
Nabór na wolne stanowiska pracy
   Urząd Miasta i Gminy 12479
Zamówienia publiczne o wartości szacunkowej powyżej kwoty 30 000 euro netto
   Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 1173
     2020 577
     2019 530
   PRZETARGI NIEOGRANICZONE 5134
     2020 5693
     2019 4379
   ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI 1634
     2020 64
     2019 908
Zamówienia publiczne o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty 30 000 euro netto
   2020 1682
   2019 1213
Ochrona środowiska
   Obwieszczenia 2064
     2021 27
     2020 2293
     2019 4568
     2018 324
   Programy 503
   Dotacje 520
Gospodarowanie odpadami
   Aktualności 969
   Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 2018
   Odpady pochodzenia rolniczego 292
   Deklaracja o wysokości opłaty 1424
   Opłaty 540
   Harmonogramy 907
   Analizy i raporty 623
   Rejestr działalności regulowanej 594
   Zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych 211
   Akty prawne 442
     obowiązujące 373
     archiwalne 167
Finanse
   Sprawozdania finansowe 614
     Sprawozdania finansowe za rok 2019 323
     Sprawozdania finansowe za rok 2018 705
   Opinie RIO 615
Podatki
   Stawki podatkowe 1777
     2021 136
     2020 604
     2019 648
   Druki deklaracji 2429
   Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych 345
   Podatek akcyzowy 361
Gospodarka nieruchomościami
   Wykazy i przetargi 882
     2020 1030
     2019 840
Zalew Łosicki
   Kąpielisko 472
     Akty prawne 195
     Obwieszczenia, komunikaty 166
     Ewidencja kąpielisk 203
     Profil wody 210
     Ocena jakości wody 292
Zagospodarowanie przestrzenne
   System Informacji Przestrzennej 848
   Ogłoszenia i komunikaty 183
Sołectwa i osiedla
   Biernaty Średnie 363
   Chotycze 361
   Chotycze Kolonia 408
   Czuchleby 413
   Dzięcioły 345
   Jeziory 321
   Łuzki 398
   Meszki 461
   Niemojki Stacja 330
   Niemojki Wieś 371
   Nowosielec 393
   Patków 349
   Patków Prusy 409
   Rudnik 419
   Stare Biernaty 333
   Szańków Kolonia 343
   Szańków Wieś 381
   Świniarów 466
   Toporów 368
   Woźniki 393
   Zakrze 359
   Osiedle Bialska w Łosicach 381
   Osiedle Międzyrzecka w Łosicach 334
   Osiedle Sienkiewicza w Łosicach 323
   Osiedle Zdrowa w Łosicach 370
   Osiedle Żeromskiego w Łosicach 339
Organizacje pozarządowe
   Program współpracy 541
   Otwarty konkurs ofert 585
     2021 57
     2020 580
     2019 1102
Oświadczenia majątkowe
   RADNI VIII KADENCJI 2018-2023 827
     Dymowski Mirosław Grzegorz 364
     Hornowska Ewa 489
     Izdebska Marzanna Agnieszka 426
     Jakoniuk Tadeusz Zbigniew 351
     Jóźwiaczuk Romuald Piotr 230
     Kalicki Marek 262
     Kasprowicz Roman Jan 321
     Knapiuk Elżbieta 409
     Kordaczuk Karol 357
     Kozioł Anna 353
     Mieleszko Zdzisław 233
     Sulińska Anna 416
     Szymaniuk Barbara 316
     Wiewiórka Beata 351
     Zacharczuk Mariusz Jan 255
   BURMISTRZ MIASTA I GMINY ŁOSICE 1155
   SKARBNIK MIASTA I GMINY ŁOSICE 491
   SEKRETARZ MIASTA I GMINY ŁOSICE 409
   KIEROWNICY 500
     Kierownik USC 241
     Dyrektor Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Łosicach 248
     Dyrektor Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Łosicach 249
     Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Łosicach 247
     Dyrektor Zespołu Oświatowego w Niemojkach 177
     Kierownik Zespołu ds. Oświaty, Wychowania i Kultury w Łosicach 206
     Dyrektor ŁDK 271
     Kierownik M-GOPS w Łosicach 246
     Prezes Zarządu KOM-GAZ Sp.z o.o. 214
Zespół ds. Oświaty, Wychowania i Kultury w Łosicach
   Dane adresowe 529
   Ogłoszenia i komunikaty 600
   Wnioski do pobrania 294
   Placówki Oświatowe 690
     Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Łosicach 416
     Przedszkole Samorządowe Nr 2 w Łosicach 327
     Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Łosicach 587
     Zespół Oświatowy w Niemojkach 382
     Zespół Szkół Nr 1 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Łosicach 647
   Sprawozdania 1142
     2019 285
    ›    Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Łosicach 397
    ›    Przedszkole Samorządowe Nr 2 w Łosicach 928
    ›    Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Łosicach 391
    ›    Zespół Oświatowy w Niemojkach 292
    ›    Zespół ds. Oświaty, Wychowania i Kultury w Łosicach 345
    ›    Zespół Szkół Nr 1 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Łosicach 510
     2020 137
    ›    Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Łosicach 168
    ›    Przedszkole Samorządowe Nr 2 w Łosicach 139
    ›     Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Łosicach 158
    ›    Zespół Oświatowy w Niemojkach 185
    ›    Zespół ds. Oświaty, Wychowania i Kultury w Łosicach 169
    ›    Zespół Szkół Nr 1 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Łosicach 191
   Petycje 81
     2020 30
    ›    Wniosek/Petycja w sprawie zakupów maseczek ochronnych i płynów do dezynfekcji 51
ŁDK
   Łosicki Dom Kultury 203
MGOPS
   Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łosicach 160
Jak załatwić sprawę?
   ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH 440
Wybory
   WYBORY PREZYDENTA RP 2020 1879
   SEJM RP I SENAT RP 2019 1315
   IZBY ROLNICZE 2019 969
   PARLAMENT EUROPEJSKI 2019 2048
Spis rolny 2020
Inne
   Miejsko-Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łosicach 408
     Zakres działania 202
     Kontakt 209
     Procedura postępowania 169
   Redakcja biuletynu 550
   Deklaracja dostępności 316