główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN86947
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ21570
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd
   Dane podstawowe 21570
   Wykaz numerów telefonów 1486
Rada Miasta i Gminy Łosice
   VIII KADENCJA 2018-2023 1193
     Radni 335
     Dyżury radnych 213
     Kontakt z radnymi 230
     Komisje Rady 255
    ›    Komisja Budżetowa 131
    ›    Komisja Rewizyjna 155
    ›    Komisja Oświaty, Wychowania, Kultury, Sportu i Porządku Publicznego 146
    ›    Komisja Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej 89
    ›    Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 119
     Sesje Rady 837
    ›    Zaproszenia na sesje 682
    ›    Transmisja online z sesji 439
    ›    Imienne wykazy głosowania radnych 289
    ›    Protokoły z sesji 435
    ›    Uchwały 1544
     Plany pracy i sprawozdania 148
    ›    2019 162
     Petycje 137
Władze Miasta i Gminy
   Burmistrz Miasta i Gminy Łosice 1191
     Kompetencje 151
   Sekretarz 1366
     Kompetencje 153
   Skarbnik 406
     Kompetencje 133
Akty prawne
   STATUT 262
   UCHWAŁY RADY 1196
   ZBIÓR PRAWA MIEJSCOWEGO 294
     2020 48
     2019 180
     2018 157
   ZARZĄDZENIA BURMISTRZA 642
     2020 99
     2019 632
   PROGRAMY I STRATEGIE 217
     Strategia Rozwoju Miasta i Gminy 110
     Program Rewitalizacji 140
     Program Ochrony Środowiska 172
     Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 77
Ogłoszenia i komunikaty
   Urzędowe 1490
     2020 337
     2019 1711
   Inne 684
     2020 80
     2019 849
Nabór na wolne stanowiska pracy
   Urząd Miasta i Gminy 8954
Zamówienia publiczne o wartości szacunkowej powyżej kwoty 30 000 euro netto
   Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 592
     2020 135
     2019 392
   PRZETARGI NIEOGRANICZONE 2454
     2020 845
     2019 3671
   ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI 724
     2019 645
Zamówienia publiczne o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty 30 000 euro netto
   2020 212
   2019 818
Ochrona środowiska
   Obwieszczenia 816
     2020 179
     2019 2249
     2018 158
   Programy 218
   Dotacje 104
Gospodarowanie odpadami
   Aktualności 442
   Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 448
   Deklaracja o wysokości opłaty 612
   Harmonogramy 345
   Analizy i raporty 246
   Rejestr działalności regulowanej 192
   Akty prawne 88
     obowiązujące 128
     archiwalne 27
Finanse
   Sprawozdania finansowe 217
     Sprawozdania finansowe za rok 2018 283
   Opinie RIO 182
Podatki
   Stawki podatkowe 509
     2020 267
     2019 393
   Druki deklaracji 1163
Gospodarka nieruchomościami
   Wykazy i przetargi 306
     2020 15
     2019 373
Zalew Łosicki
   Kąpielisko 150
     Akty prawne 67
     Obwieszczenia, komunikaty 22
     Ewidencja kąpielisk 80
     Profil wody 64
     Ocena jakości wody 84
Zagospodarowanie przestrzenne
   System Informacji Przestrzennej 388
Sołectwa i osiedla
   Biernaty Średnie 81
   Chotycze 64
   Chotycze Kolonia 63
   Czuchleby 68
   Dzięcioły 56
   Jeziory 63
   Łuzki 87
   Meszki 98
   Niemojki Stacja 52
   Niemojki Wieś 62
   Nowosielec 68
   Patków 53
   Patków Prusy 78
   Rudnik 80
   Stare Biernaty 89
   Szańków Kolonia 78
   Szańków Wieś 71
   Świniarów 91
   Toporów 65
   Woźniki 81
   Zakrze 77
   Osiedle Bialska w Łosicach 76
   Osiedle Międzyrzecka w Łosicach 81
   Osiedle Sienkiewicza w Łosicach 69
   Osiedle Zdrowa w Łosicach 69
   Osiedle Żeromskiego w Łosicach 82
Organizacje pozarządowe
   Program współpracy 199
   Otwarty konkurs ofert 269
     2020 138
     2019 656
Oświadczenia majątkowe
   RADNI VIII KADENCJI 2018-2023 385
     Dymowski Mirosław Grzegorz 197
     Hornowska Ewa 260
     Izdebska Marzanna Agnieszka 229
     Jakoniuk Tadeusz Zbigniew 186
     Jóźwiaczuk Romuald Piotr 105
     Kalicki Marek 123
     Kasprowicz Roman Jan 156
     Knapiuk Elżbieta 232
     Kordaczuk Karol 181
     Kozioł Anna 176
     Mieleszko Zdzisław 131
     Sulińska Anna 236
     Szymaniuk Barbara 160
     Wiewiórka Beata 174
     Zacharczuk Mariusz Jan 131
   BURMISTRZ MIASTA I GMINY ŁOSICE 501
   SKARBNIK MIASTA I GMINY ŁOSICE 47
   SEKRETARZ MIASTA I GMINY ŁOSICE 18
   KIEROWNICY 42
     Kierownik USC 15
     Dyrektor Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Łosicach 18
     Dyrektor Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Łosicach 10
     Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Łosicach 12
     Dyrektor Zespołu Oświatowego w Niemojkach 9
     Kierownik Zespołu ds. Oświaty, Wychowania i Kultury w Łosicach 12
     Dyrektor ŁDK 22
     Kierownik M-GOPS w Łosicach 18
     Prezes Zarządu KOM-GAZ Sp.z o.o. 13
Zespół ds. Oświaty, Wychowania i Kultury w Łosicach
   Dane adresowe 174
   Ogłoszenia i komunikaty 174
   Placówki Oświatowe 200
     Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Łosicach 127
     Przedszkole Samorządowe Nr 2 w Łosicach 106
     Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Łosicach 212
     Zespół Oświatowy w Niemojkach 94
     Zespół Szkół Nr 1 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Łosicach 216
   Sprawozdania 517
     2019 151
    ›    Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Łosicach 182
    ›    Przedszkole Samorządowe Nr 2 w Łosicach 450
    ›    Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Łosicach 173
    ›    Zespół Oświatowy w Niemojkach 83
    ›    Zespół ds. Oświaty, Wychowania i Kultury w Łosicach 121
    ›    Zespół Szkół Nr 1 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Łosicach 183
Jak załatwić sprawę?
   ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH 179
Wybory
   WYBORY PREZYDENTA RP 2020 8
   SEJM RP I SENAT RP 2019 699
   IZBY ROLNICZE 2019 467
   PARLAMENT EUROPEJSKI 2019 1436
Inne
   Miejsko-Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łosicach 29
     Zakres działania 23
     Kontakt 30
     Procedura postępowania 18
   Redakcja biuletynu 303