główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN114710
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ25537
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd
   Dane podstawowe 25537
   Wykaz numerów telefonów 1884
Rada Miasta i Gminy Łosice
   VIII KADENCJA 2018-2023 1444
     Radni 417
     Dyżury radnych 284
     Kontakt z radnymi 286
     Komisje Rady 307
    ›    Komisja Budżetowa 173
    ›    Komisja Rewizyjna 204
    ›    Komisja Oświaty, Wychowania, Kultury, Sportu i Porządku Publicznego 197
    ›    Komisja Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej 132
    ›    Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 164
     Sesje Rady 983
    ›    Zaproszenia na sesje 994
    ›    Transmisja online z sesji 698
    ›    Imienne wykazy głosowania radnych 346
    ›    Protokoły z sesji 569
    ›    Uchwały 1924
     Plany pracy i sprawozdania 206
    ›    2019 218
     Petycje 229
Władze Miasta i Gminy
   Burmistrz Miasta i Gminy Łosice 1413
     Kompetencje 204
   Sekretarz 1496
     Kompetencje 219
   Skarbnik 554
     Kompetencje 179
Akty prawne
   STATUT 343
   UCHWAŁY RADY 1487
   ZBIÓR PRAWA MIEJSCOWEGO 396
     2020 129
     2019 260
     2018 212
   ZARZĄDZENIA BURMISTRZA 895
     2020 352
     2019 738
   PROGRAMY I STRATEGIE 307
     Strategia Rozwoju Miasta i Gminy 157
     Program Rewitalizacji 202
     Program Ochrony Środowiska 233
     Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 124
Ogłoszenia i komunikaty
   Urzędowe 1891
     2020 826
     2019 2062
   Inne 853
     2020 216
     2019 1062
Nabór na wolne stanowiska pracy
   Urząd Miasta i Gminy 9751
Zamówienia publiczne o wartości szacunkowej powyżej kwoty 30 000 euro netto
   Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 764
     2020 273
     2019 441
   PRZETARGI NIEOGRANICZONE 3043
     2020 2097
     2019 3894
   ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI 881
     2019 720
Zamówienia publiczne o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty 30 000 euro netto
   2020 539
   2019 950
Ochrona środowiska
   Obwieszczenia 1175
     2020 858
     2019 2952
     2018 198
   Programy 286
   Dotacje 195
Gospodarowanie odpadami
   Aktualności 599
   Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 942
   Odpady pochodzenia rolniczego 59
   Deklaracja o wysokości opłaty 861
   Opłaty 149
   Harmonogramy 450
   Analizy i raporty 332
   Rejestr działalności regulowanej 326
   Akty prawne 157
     obowiązujące 192
     archiwalne 61
Finanse
   Sprawozdania finansowe 345
     Sprawozdania finansowe za rok 2019 15
     Sprawozdania finansowe za rok 2018 436
   Opinie RIO 306
Podatki
   Stawki podatkowe 669
     2020 380
     2019 460
   Druki deklaracji 1527
   Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych 97
   Podatek akcyzowy 47
Gospodarka nieruchomościami
   Wykazy i przetargi 441
     2020 137
     2019 525
Zalew Łosicki
   Kąpielisko 223
     Akty prawne 111
     Obwieszczenia, komunikaty 66
     Ewidencja kąpielisk 118
     Profil wody 112
     Ocena jakości wody 183
Zagospodarowanie przestrzenne
   System Informacji Przestrzennej 505
Sołectwa i osiedla
   Biernaty Średnie 143
   Chotycze 131
   Chotycze Kolonia 142
   Czuchleby 149
   Dzięcioły 116
   Jeziory 124
   Łuzki 157
   Meszki 194
   Niemojki Stacja 124
   Niemojki Wieś 135
   Nowosielec 129
   Patków 111
   Patków Prusy 153
   Rudnik 149
   Stare Biernaty 139
   Szańków Kolonia 135
   Szańków Wieś 143
   Świniarów 180
   Toporów 123
   Woźniki 163
   Zakrze 134
   Osiedle Bialska w Łosicach 131
   Osiedle Międzyrzecka w Łosicach 135
   Osiedle Sienkiewicza w Łosicach 119
   Osiedle Zdrowa w Łosicach 129
   Osiedle Żeromskiego w Łosicach 137
Organizacje pozarządowe
   Program współpracy 290
   Otwarty konkurs ofert 359
     2020 278
     2019 830
Oświadczenia majątkowe
   RADNI VIII KADENCJI 2018-2023 486
     Dymowski Mirosław Grzegorz 262
     Hornowska Ewa 338
     Izdebska Marzanna Agnieszka 283
     Jakoniuk Tadeusz Zbigniew 227
     Jóźwiaczuk Romuald Piotr 145
     Kalicki Marek 160
     Kasprowicz Roman Jan 217
     Knapiuk Elżbieta 281
     Kordaczuk Karol 234
     Kozioł Anna 230
     Mieleszko Zdzisław 164
     Sulińska Anna 294
     Szymaniuk Barbara 208
     Wiewiórka Beata 224
     Zacharczuk Mariusz Jan 166
   BURMISTRZ MIASTA I GMINY ŁOSICE 687
   SKARBNIK MIASTA I GMINY ŁOSICE 192
   SEKRETARZ MIASTA I GMINY ŁOSICE 115
   KIEROWNICY 138
     Kierownik USC 75
     Dyrektor Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Łosicach 90
     Dyrektor Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Łosicach 88
     Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Łosicach 71
     Dyrektor Zespołu Oświatowego w Niemojkach 55
     Kierownik Zespołu ds. Oświaty, Wychowania i Kultury w Łosicach 76
     Dyrektor ŁDK 105
     Kierownik M-GOPS w Łosicach 90
     Prezes Zarządu KOM-GAZ Sp.z o.o. 73
Zespół ds. Oświaty, Wychowania i Kultury w Łosicach
   Dane adresowe 239
   Ogłoszenia i komunikaty 356
   Placówki Oświatowe 333
     Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Łosicach 260
     Przedszkole Samorządowe Nr 2 w Łosicach 179
     Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Łosicach 296
     Zespół Oświatowy w Niemojkach 152
     Zespół Szkół Nr 1 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Łosicach 310
   Sprawozdania 925
     2019 196
    ›    Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Łosicach 242
    ›    Przedszkole Samorządowe Nr 2 w Łosicach 660
    ›    Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Łosicach 234
    ›    Zespół Oświatowy w Niemojkach 125
    ›    Zespół ds. Oświaty, Wychowania i Kultury w Łosicach 173
    ›    Zespół Szkół Nr 1 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Łosicach 269
     2020 21
    ›    Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Łosicach 26
    ›    Przedszkole Samorządowe Nr 2 w Łosicach 23
    ›     Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Łosicach 22
    ›    Zespół Oświatowy w Niemojkach 24
    ›    Zespół ds. Oświaty, Wychowania i Kultury w Łosicach 22
    ›    Zespół Szkół Nr 1 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Łosicach 20
Jak załatwić sprawę?
   ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH 260
Wybory
   WYBORY PREZYDENTA RP 2020 492
   SEJM RP I SENAT RP 2019 870
   IZBY ROLNICZE 2019 598
   PARLAMENT EUROPEJSKI 2019 1609
Inne
   Miejsko-Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łosicach 107
     Zakres działania 82
     Kontakt 86
     Procedura postępowania 59
   Redakcja biuletynu 356
   Deklaracja dostępności 74