główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN41740
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ12743
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd
   Dane podstawowe 12743
   Wykaz numerów telefonów 794
Rada Miasta i Gminy Łosice
   VIII KADENCJA 2018-2023 661
     Radni 197
     Dyżury radnych 111
     Kontakt z radnymi 121
     Komisje Rady 169
    ›    Komisja Budżetowa 68
    ›    Komisja Rewizyjna 101
    ›    Komisja Oświaty, Wychowania, Kultury, Sportu i Porządku Publicznego 71
    ›    Komisja Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej 38
    ›    Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 55
     Sesje Rady 410
    ›    Zaproszenia na sesje 262
    ›    Transmisja online z sesji 228
    ›    Imienne wykazy głosowania radnych 111
    ›    Protokoły z sesji 205
    ›    Uchwały 715
     Plany pracy i sprawozdania 64
    ›    2019 74
     Petycje 7
Władze Miasta i Gminy
   Burmistrz Miasta i Gminy Łosice 775
     Kompetencje 73
   Sekretarz 1217
     Kompetencje 63
   Skarbnik 246
     Kompetencje 67
Akty prawne
   STATUT 110
   UCHWAŁY RADY 447
   ZBIÓR PRAWA MIEJSCOWEGO 127
     2019 53
     2018 92
   ZARZĄDZENIA BURMISTRZA 293
     2019 283
   PROGRAMY I STRATEGIE 110
     Strategia Rozwoju Miasta i Gminy 48
     Program Rewitalizacji 65
     Program Ochrony Środowiska 74
     Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 37
Ogłoszenia i komunikaty
   Urzędowe 841
     2019 938
   Inne 355
     2019 429
Nabór na wolne stanowiska pracy
   Urząd Miasta i Gminy 4249
Przetargi
   Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 375
     2019 274
   PRZETARGI NIEOGRANICZONE 1221
     2019 2097
   ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI 417
     2019 336
Zamówienia publiczne o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty 30 000 euro netto
   2019 305
Ochrona środowiska
   Obwieszczenia 289
     2019 1002
     2018 97
   Programy 117
Gospodarowanie odpadami
   Aktualności 117
   Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 130
   Deklaracja o wysokości opłaty 149
   Harmonogramy 138
   Analizy i raporty 114
   Rejestr działalności regulowanej 74
   Akty prawne 153
Finanse
   Sprawozdania finansowe 100
     Sprawozdania finansowe za rok 2018 121
   Opinie RIO 8
Podatki
   Stawki podatkowe 183
     2019 194
   Druki deklaracji 472
Gospodarka nieruchomościami
   Wykazy i przetargi 171
     2019 183
Zalew Łosicki
   Kąpielisko 17
     Akty prawne 13
     Ewidencja kąpielisk 21
     Profil wody 14
     Ocena jakości wody 15
Zagospodarowanie przestrzenne
   System Informacji Przestrzennej 177
Organizacje pozarządowe
   Program współpracy 73
   Otwarty konkurs ofert 110
     2019 273
Oświadczenia majątkowe
   RADNI VIII KADENCJI 2018-2023 210
     Dymowski Mirosław Grzegorz 119
     Hornowska Ewa 129
     Izdebska Marzanna Agnieszka 143
     Jakoniuk Tadeusz Zbigniew 89
     Jóźwiaczuk Romuald Piotr 45
     Kalicki Marek 68
     Kasprowicz Roman Jan 74
     Knapiuk Elżbieta 122
     Kordaczuk Karol 86
     Kozioł Anna 91
     Mieleszko Zdzisław 71
     Sulińska Anna 165
     Szymaniuk Barbara 76
     Wiewiórka Beata 81
     Zacharczuk Mariusz Jan 64
   BURMISTRZ MARIUSZ KUCEWICZ 247
Zespół ds. Oświaty, Wychowania i Kultury w Łosicach
   Dane adresowe 54
   Ogłoszenia i komunikaty 53
   Placówki Oświatowe 81
     Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Łosicach 28
     Przedszkole Samorządowe Nr 2 w Łosicach 11
     Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Łosicach 43
     Zespół Oświatowy w Niemojkach 25
     Zespół Szkół Nr 1 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Łosicach 35
   Sprawozdania 74
     2019 83
    ›    Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Łosicach 68
    ›    Przedszkole Samorządowe Nr 2 w Łosicach 64
    ›    Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Łosicach 44
    ›    Zespół Oświatowy w Niemojkach 21
    ›    Zespół ds. Oświaty, Wychowania i Kultury w Łosicach 36
    ›    Zespół Szkół Nr 1 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Łosicach 18
Jak załatwić sprawę?
   ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH 80
Wybory
   SEJM RP I SENAT RP 2019 24
   IZBY ROLNICZE 2019 230
   PARLAMENT EUROPEJSKI 2019 863
Inne
   Redakcja biuletynu 178