główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN137194
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ28891
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd
   Dane podstawowe 28891
   Wykaz numerów telefonów 2165
Rada Miasta i Gminy Łosice
   VIII KADENCJA 2018-2023 1617
     Radni 511
     Dyżury radnych 330
     Kontakt z radnymi 344
     Komisje Rady 344
    ›    Komisja Budżetowa 215
    ›    Komisja Rewizyjna 247
    ›    Komisja Oświaty, Wychowania, Kultury, Sportu i Porządku Publicznego 255
    ›    Komisja Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej 175
    ›    Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 206
     Sesje Rady 1103
    ›    Zaproszenia na sesje 1235
    ›    Transmisja online z sesji 933
    ›    Imienne wykazy głosowania radnych 435
    ›    Protokoły z sesji 701
    ›    Uchwały 2198
    ›    Interpelacje 41
     Plany pracy i sprawozdania 239
    ›    2019 254
     Petycje 288
Władze Miasta i Gminy
   Burmistrz Miasta i Gminy Łosice 1545
     Kompetencje 241
   Sekretarz 1577
     Kompetencje 247
   Skarbnik 635
     Kompetencje 206
Akty prawne
   STATUT 426
   UCHWAŁY RADY 1739
   ZBIÓR PRAWA MIEJSCOWEGO 454
     2020 181
     2019 318
     2018 242
   ZARZĄDZENIA BURMISTRZA 1069
     2020 497
     2019 787
   PROGRAMY I STRATEGIE 363
     Strategia Rozwoju Miasta i Gminy 214
     Program Rewitalizacji 255
     Program Ochrony Środowiska 297
     Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 157
Ogłoszenia i komunikaty
   Urzędowe 2163
     2020 1217
     2019 2259
   Inne 999
     2020 330
     2019 1200
Nabór na wolne stanowiska pracy
   Urząd Miasta i Gminy 10766
Zamówienia publiczne o wartości szacunkowej powyżej kwoty 30 000 euro netto
   Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 888
     2020 383
     2019 469
   PRZETARGI NIEOGRANICZONE 3651
     2020 3261
     2019 4032
   ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI 1014
     2019 781
Zamówienia publiczne o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty 30 000 euro netto
   2020 836
   2019 1027
Ochrona środowiska
   Obwieszczenia 1331
     2020 1227
     2019 3461
     2018 230
   Programy 331
   Dotacje 250
Gospodarowanie odpadami
   Aktualności 657
   Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 1185
   Odpady pochodzenia rolniczego 112
   Deklaracja o wysokości opłaty 979
   Opłaty 211
   Harmonogramy 512
   Analizy i raporty 392
   Rejestr działalności regulowanej 407
   Zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych 11
   Akty prawne 211
     obowiązujące 241
     archiwalne 89
Finanse
   Sprawozdania finansowe 409
     Sprawozdania finansowe za rok 2019 91
     Sprawozdania finansowe za rok 2018 524
   Opinie RIO 392
Podatki
   Stawki podatkowe 1464
     2020 435
     2019 510
   Druki deklaracji 1751
   Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych 168
   Podatek akcyzowy 118
Gospodarka nieruchomościami
   Wykazy i przetargi 555
     2020 339
     2019 618
Zalew Łosicki
   Kąpielisko 286
     Akty prawne 142
     Obwieszczenia, komunikaty 96
     Ewidencja kąpielisk 151
     Profil wody 137
     Ocena jakości wody 230
Zagospodarowanie przestrzenne
   System Informacji Przestrzennej 587
Sołectwa i osiedla
   Biernaty Średnie 192
   Chotycze 185
   Chotycze Kolonia 202
   Czuchleby 210
   Dzięcioły 166
   Jeziory 173
   Łuzki 214
   Meszki 265
   Niemojki Stacja 181
   Niemojki Wieś 184
   Nowosielec 199
   Patków 158
   Patków Prusy 233
   Rudnik 209
   Stare Biernaty 184
   Szańków Kolonia 183
   Szańków Wieś 190
   Świniarów 249
   Toporów 171
   Woźniki 217
   Zakrze 185
   Osiedle Bialska w Łosicach 181
   Osiedle Międzyrzecka w Łosicach 173
   Osiedle Sienkiewicza w Łosicach 163
   Osiedle Zdrowa w Łosicach 185
   Osiedle Żeromskiego w Łosicach 187
Organizacje pozarządowe
   Program współpracy 347
   Otwarty konkurs ofert 406
     2020 373
     2019 926
Oświadczenia majątkowe
   RADNI VIII KADENCJI 2018-2023 568
     Dymowski Mirosław Grzegorz 296
     Hornowska Ewa 376
     Izdebska Marzanna Agnieszka 327
     Jakoniuk Tadeusz Zbigniew 271
     Jóźwiaczuk Romuald Piotr 166
     Kalicki Marek 187
     Kasprowicz Roman Jan 244
     Knapiuk Elżbieta 309
     Kordaczuk Karol 273
     Kozioł Anna 267
     Mieleszko Zdzisław 189
     Sulińska Anna 337
     Szymaniuk Barbara 237
     Wiewiórka Beata 261
     Zacharczuk Mariusz Jan 191
   BURMISTRZ MIASTA I GMINY ŁOSICE 829
   SKARBNIK MIASTA I GMINY ŁOSICE 278
   SEKRETARZ MIASTA I GMINY ŁOSICE 203
   KIEROWNICY 222
     Kierownik USC 123
     Dyrektor Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Łosicach 148
     Dyrektor Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Łosicach 148
     Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Łosicach 149
     Dyrektor Zespołu Oświatowego w Niemojkach 106
     Kierownik Zespołu ds. Oświaty, Wychowania i Kultury w Łosicach 112
     Dyrektor ŁDK 154
     Kierownik M-GOPS w Łosicach 131
     Prezes Zarządu KOM-GAZ Sp.z o.o. 119
Zespół ds. Oświaty, Wychowania i Kultury w Łosicach
   Dane adresowe 286
   Ogłoszenia i komunikaty 401
   Placówki Oświatowe 408
     Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Łosicach 313
     Przedszkole Samorządowe Nr 2 w Łosicach 235
     Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Łosicach 359
     Zespół Oświatowy w Niemojkach 210
     Zespół Szkół Nr 1 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Łosicach 379
   Sprawozdania 976
     2019 220
    ›    Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Łosicach 278
    ›    Przedszkole Samorządowe Nr 2 w Łosicach 746
    ›    Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Łosicach 283
    ›    Zespół Oświatowy w Niemojkach 169
    ›    Zespół ds. Oświaty, Wychowania i Kultury w Łosicach 223
    ›    Zespół Szkół Nr 1 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Łosicach 355
     2020 69
    ›    Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Łosicach 74
    ›    Przedszkole Samorządowe Nr 2 w Łosicach 54
    ›     Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Łosicach 65
    ›    Zespół Oświatowy w Niemojkach 77
    ›    Zespół ds. Oświaty, Wychowania i Kultury w Łosicach 73
    ›    Zespół Szkół Nr 1 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Łosicach 75
Jak załatwić sprawę?
   ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH 303
Wybory
   WYBORY PREZYDENTA RP 2020 1269
   SEJM RP I SENAT RP 2019 991
   IZBY ROLNICZE 2019 668
   PARLAMENT EUROPEJSKI 2019 1731
Spis rolny 2020
   Informacje 239
Inne
   Miejsko-Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łosicach 164
     Zakres działania 118
     Kontakt 125
     Procedura postępowania 95
   Redakcja biuletynu 408
   Deklaracja dostępności 150