główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN160620
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ32054
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd
   Dane podstawowe 32054
   Wykaz numerów telefonów 2637
Rada Miasta i Gminy Łosice
   VIII KADENCJA 2018-2023 1774
     Radni 574
     Dyżury radnych 377
     Kontakt z radnymi 392
     Komisje Rady 420
    ›    Komisja Budżetowa 264
    ›    Komisja Rewizyjna 292
    ›    Komisja Oświaty, Wychowania, Kultury, Sportu i Porządku Publicznego 314
    ›    Komisja Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej 219
    ›    Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 258
     Sesje Rady 1217
    ›    Zaproszenia na sesje 1535
    ›    Transmisja online z sesji 1207
    ›    Imienne wykazy głosowania radnych 512
    ›    Protokoły z sesji 835
    ›    Uchwały 2492
    ›    Interpelacje 91
     Plany pracy i sprawozdania 266
    ›    2019 303
     Petycje 337
Władze Miasta i Gminy
   Burmistrz Miasta i Gminy Łosice 1719
     Kompetencje 272
   Sekretarz 1670
     Kompetencje 286
   Skarbnik 734
     Kompetencje 234
Akty prawne
   STATUT 514
   UCHWAŁY RADY 1949
   ZBIÓR PRAWA MIEJSCOWEGO 515
     2020 239
     2019 376
     2018 266
   ZARZĄDZENIA BURMISTRZA 1266
     2020 711
     2019 845
   PROGRAMY I STRATEGIE 424
     Strategia Rozwoju Miasta i Gminy 263
     Program Rewitalizacji 319
     Program Ochrony Środowiska 338
     Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 180
Ogłoszenia i komunikaty
   Urzędowe 2407
     2020 1606
     2019 2476
   Inne 1113
     2020 496
     2019 1331
Nabór na wolne stanowiska pracy
   Urząd Miasta i Gminy 11489
Zamówienia publiczne o wartości szacunkowej powyżej kwoty 30 000 euro netto
   Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 998
     2020 507
     2019 496
   PRZETARGI NIEOGRANICZONE 4477
     2020 4796
     2019 4200
   ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI 1150
     2019 829
Zamówienia publiczne o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty 30 000 euro netto
   2020 1135
   2019 1082
Ochrona środowiska
   Obwieszczenia 1784
     2020 1566
     2019 3951
     2018 269
   Programy 371
   Dotacje 340
Gospodarowanie odpadami
   Aktualności 739
   Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 1515
   Odpady pochodzenia rolniczego 173
   Deklaracja o wysokości opłaty 1139
   Opłaty 305
   Harmonogramy 638
   Analizy i raporty 473
   Rejestr działalności regulowanej 472
   Zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych 77
   Akty prawne 279
     obowiązujące 283
     archiwalne 133
Finanse
   Sprawozdania finansowe 465
     Sprawozdania finansowe za rok 2019 174
     Sprawozdania finansowe za rok 2018 588
   Opinie RIO 474
Podatki
   Stawki podatkowe 1536
     2020 478
     2019 551
   Druki deklaracji 1979
   Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych 227
   Podatek akcyzowy 221
Gospodarka nieruchomościami
   Wykazy i przetargi 638
     2020 594
     2019 717
Zalew Łosicki
   Kąpielisko 352
     Akty prawne 169
     Obwieszczenia, komunikaty 136
     Ewidencja kąpielisk 173
     Profil wody 176
     Ocena jakości wody 267
Zagospodarowanie przestrzenne
   System Informacji Przestrzennej 681
   Ogłoszenia i komunikaty 29
Sołectwa i osiedla
   Biernaty Średnie 239
   Chotycze 240
   Chotycze Kolonia 279
   Czuchleby 271
   Dzięcioły 216
   Jeziory 209
   Łuzki 293
   Meszki 341
   Niemojki Stacja 240
   Niemojki Wieś 239
   Nowosielec 264
   Patków 221
   Patków Prusy 286
   Rudnik 270
   Stare Biernaty 222
   Szańków Kolonia 234
   Szańków Wieś 255
   Świniarów 327
   Toporów 242
   Woźniki 273
   Zakrze 241
   Osiedle Bialska w Łosicach 248
   Osiedle Międzyrzecka w Łosicach 229
   Osiedle Sienkiewicza w Łosicach 209
   Osiedle Zdrowa w Łosicach 231
   Osiedle Żeromskiego w Łosicach 237
Organizacje pozarządowe
   Program współpracy 419
   Otwarty konkurs ofert 437
     2020 472
     2019 1016
Oświadczenia majątkowe
   RADNI VIII KADENCJI 2018-2023 668
     Dymowski Mirosław Grzegorz 333
     Hornowska Ewa 426
     Izdebska Marzanna Agnieszka 375
     Jakoniuk Tadeusz Zbigniew 314
     Jóźwiaczuk Romuald Piotr 192
     Kalicki Marek 220
     Kasprowicz Roman Jan 290
     Knapiuk Elżbieta 349
     Kordaczuk Karol 315
     Kozioł Anna 302
     Mieleszko Zdzisław 208
     Sulińska Anna 369
     Szymaniuk Barbara 274
     Wiewiórka Beata 295
     Zacharczuk Mariusz Jan 224
   BURMISTRZ MIASTA I GMINY ŁOSICE 942
   SKARBNIK MIASTA I GMINY ŁOSICE 356
   SEKRETARZ MIASTA I GMINY ŁOSICE 268
   KIEROWNICY 322
     Kierownik USC 176
     Dyrektor Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Łosicach 196
     Dyrektor Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Łosicach 200
     Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Łosicach 186
     Dyrektor Zespołu Oświatowego w Niemojkach 138
     Kierownik Zespołu ds. Oświaty, Wychowania i Kultury w Łosicach 153
     Dyrektor ŁDK 210
     Kierownik M-GOPS w Łosicach 179
     Prezes Zarządu KOM-GAZ Sp.z o.o. 170
Zespół ds. Oświaty, Wychowania i Kultury w Łosicach
   Dane adresowe 360
   Ogłoszenia i komunikaty 478
   Wnioski do pobrania 175
   Placówki Oświatowe 511
     Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Łosicach 369
     Przedszkole Samorządowe Nr 2 w Łosicach 279
     Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Łosicach 475
     Zespół Oświatowy w Niemojkach 270
     Zespół Szkół Nr 1 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Łosicach 528
   Sprawozdania 1010
     2019 260
    ›    Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Łosicach 355
    ›    Przedszkole Samorządowe Nr 2 w Łosicach 878
    ›    Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Łosicach 339
    ›    Zespół Oświatowy w Niemojkach 251
    ›    Zespół ds. Oświaty, Wychowania i Kultury w Łosicach 297
    ›    Zespół Szkół Nr 1 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Łosicach 457
     2020 105
    ›    Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Łosicach 130
    ›    Przedszkole Samorządowe Nr 2 w Łosicach 93
    ›     Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Łosicach 122
    ›    Zespół Oświatowy w Niemojkach 148
    ›    Zespół ds. Oświaty, Wychowania i Kultury w Łosicach 137
    ›    Zespół Szkół Nr 1 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Łosicach 142
ŁDK
   Łosicki Dom Kultury 50
MGOPS
   Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łosicach 44
Jak załatwić sprawę?
   ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH 349
Wybory
   WYBORY PREZYDENTA RP 2020 1597
   SEJM RP I SENAT RP 2019 1143
   IZBY ROLNICZE 2019 828
   PARLAMENT EUROPEJSKI 2019 1890
Spis rolny 2020
   Informacje 466
Inne
   Miejsko-Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łosicach 226
     Zakres działania 149
     Kontakt 149
     Procedura postępowania 125
   Redakcja biuletynu 440
   Deklaracja dostępności 235