główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

1. Data: 2020-06-02 13:51
Dział: Finanse > Sprawozdania finansowe > Sprawozdania finansowe za rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Bilans jednostki budżetowej za 2019 r. - Urząd Miasta i Gminy Łosice
Wykonanie: Małgorzata Wojcieszuk
2. Data: 2020-06-02 13:47
Dział: Finanse > Sprawozdania finansowe > Sprawozdania finansowe za rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja dodatkowa do bilansu za 2019 r. - Urząd Miasta i Gminy Łosice
Wykonanie: Małgorzata Wojcieszuk
3. Data: 2020-06-02 13:45
Dział: Finanse > Sprawozdania finansowe > Sprawozdania finansowe za rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2019 r - Urząd Miasta i Gminy Łosice
Wykonanie: Małgorzata Wojcieszuk
4. Data: 2020-06-02 13:43
Dział: Finanse > Sprawozdania finansowe > Sprawozdania finansowe za rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rachunek zysków i strat jednostki za 2019 r. - Urząd Miasta i Gminy Łosice
Wykonanie: Małgorzata Wojcieszuk
5. Data: 2020-06-02 13:34
Dział: Finanse > Sprawozdania finansowe > Sprawozdania finansowe za rok 2019 >
Opis zmian: usunięcie artykułu: Skonsolidowany bilans jst za 2019 r.
Wykonanie: Małgorzata Wojcieszuk
6. Data: 2020-06-02 13:32
Dział: Finanse > Sprawozdania finansowe > Sprawozdania finansowe za rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Łączna informacja dodatkowa do bilansu za 2019 r.
Wykonanie: Małgorzata Wojcieszuk
7. Data: 2020-06-02 13:31
Dział: Finanse > Sprawozdania finansowe > Sprawozdania finansowe za rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Łączna informacja dodatkowa do bilansu za 2019 r.
Wykonanie: Małgorzata Wojcieszuk
8. Data: 2020-06-02 13:29
Dział: Finanse > Sprawozdania finansowe > Sprawozdania finansowe za rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Łączne zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2019 r.
Wykonanie: Małgorzata Wojcieszuk
9. Data: 2020-06-02 13:24
Dział: Finanse > Sprawozdania finansowe > Sprawozdania finansowe za rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Łączne zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2019 r.
Wykonanie: Małgorzata Wojcieszuk
10. Data: 2020-06-02 13:21
Dział: Finanse > Sprawozdania finansowe > Sprawozdania finansowe za rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Łączny rachunek zysków i strat jednostek za 2019 r.
Wykonanie: Małgorzata Wojcieszuk