główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

1. Data: 2019-07-16 17:14
Dział: Wybory > IZBY ROLNICZE 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie Komisji Okręgowej Nr 73 w Łosicach
Wykonanie: Małgorzata Wojcieszuk
2. Data: 2019-07-16 17:10
Dział: Wybory > IZBY ROLNICZE 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie Komisji Okręgowej Nr 73 w Łosicach
Wykonanie: Małgorzata Wojcieszuk
3. Data: 2019-07-16 14:19
Dział: Nabór na wolne stanowiska pracy > Urząd Miasta i Gminy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Nabór na wolne stanowisko: Stanowisko ds. gospodarczych i administracji
Wykonanie: Małgorzata Wojcieszuk
4. Data: 2019-07-12 18:01
Dział: Zamówienia publiczne o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty 30 000 euro netto > 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe: Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie Miasta i Gminy Łosice
Wykonanie: Małgorzata Wojcieszuk
5. Data: 2019-07-12 16:25
Dział: Rada Miasta i Gminy Łosice > VIII KADENCJA 2018-2023 > Sesje Rady > Protokoły z sesji
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokoły z sesji Rady Miasta i Gminy Łosice
Wykonanie: Małgorzata Wojcieszuk
6. Data: 2019-07-12 16:21
Dział: Nabór na wolne stanowiska pracy > Urząd Miasta i Gminy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Nabór na wolne stanowisko: Podinspektor ds. gospodarki mieniem komunalnym w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska
Wykonanie: Małgorzata Wojcieszuk
7. Data: 2019-07-11 21:49
Dział: Zamówienia publiczne o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty 30 000 euro netto > 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe: Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie Miasta i Gminy Łosice
Wykonanie: Małgorzata Wojcieszuk
8. Data: 2019-07-11 21:47
Dział: Zamówienia publiczne o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty 30 000 euro netto > 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe: Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie Miasta i Gminy Łosice
Wykonanie: Małgorzata Wojcieszuk
9. Data: 2019-07-11 21:44
Dział: Zamówienia publiczne o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty 30 000 euro netto > 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Zapytanie ofertowe: Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie Miasta i Gminy Łosice
Wykonanie: Małgorzata Wojcieszuk
10. Data: 2019-07-10 15:01
Dział: Rada Miasta i Gminy Łosice > VIII KADENCJA 2018-2023 > Sesje Rady > Uchwały
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały
Wykonanie: Małgorzata Wojcieszuk