główna zawartość

Najnowsze artykuły i aktualizacje

1. Sprawozdania finansowe za rok 2019

Bilans jednostki budżetowej za 2019 r. - Urząd Miasta i Gminy Łosice

Utworzony: 2020-06-02 | Zmodyfikowany: 2020-06-02 13:51

2. Sprawozdania finansowe za rok 2019

Informacja dodatkowa do bilansu za 2019 r. - Urząd Miasta i Gminy Łosice

Utworzony: 2020-06-02 | Zmodyfikowany: 2020-06-02 13:46

3. Sprawozdania finansowe za rok 2019

Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2019 r - Urząd Miasta i Gminy Łosice

Utworzony: 2020-06-02 | Zmodyfikowany: 2020-06-02 13:43

4. Sprawozdania finansowe za rok 2019

Rachunek zysków i strat jednostki za 2019 r. - Urząd Miasta i Gminy Łosice

Utworzony: 2020-06-02 | Zmodyfikowany: 2020-06-02 13:42

5. Sprawozdania finansowe za rok 2019

Łączna informacja dodatkowa do bilansu za 2019 r.

Utworzony: 2020-06-02 | Zmodyfikowany: 2020-06-02 13:31

6. Sprawozdania finansowe za rok 2019

Łączne zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2019 r.

Utworzony: 2020-06-02 | Zmodyfikowany: 2020-06-02 13:28

7. Sprawozdania finansowe za rok 2019

Łączny rachunek zysków i strat jednostek za 2019 r.

Utworzony: 2020-06-02 | Zmodyfikowany: 2020-06-02 13:20

8. Sprawozdania finansowe za rok 2019

Łączny bilans jednostek budżetowych za 2019 r.

Utworzony: 2020-06-02 | Zmodyfikowany: 2020-06-02 13:17

9. Sprawozdania finansowe za rok 2019

Bilans z wykonania budżetu jst za 2019 r.

Utworzony: 2020-06-02 | Zmodyfikowany: 2020-06-02 13:16

10. 2020

Obwieszczenie nr GNiOŚ.6220.9. 98.2018 z 29.05.2020 r.

Obwieszczenie nr GNiOŚ.6220.9. 98.2018 z 29.05.2020 r. o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie fermy drobiu o maksymalnej obsadzie: hodowla brojlerów kurzych o łącznej obsadzie 1040 DJP bądź hodowla indyczek o łącznej obsadzie 1728 DJP wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu zlokalizowanej na działkach o nr ew.1081, 1082, 1083, 1084 i 1085/1 położonych...

Utworzony: 2020-05-29 | Zmodyfikowany: 2020-05-29 12:46

11. 2020

Zawiadomienie nr GNiOŚ.6220.20.2.2020 z 28.05.2020 r.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania nr GNiOŚ.6220.20.2.2020 z 28.05.2020 r. dot. przedsięwzięcia pn. „Place do zbierania odpadów na działce nr 2133/8, obręb Miasto Łosice, gmina Łosice”.

Utworzony: 2020-05-29 | Zmodyfikowany: 2020-05-29 12:42

12. 2020

Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Łosice - 2020 r.

Utworzony: 2020-01-13 | Zmodyfikowany: 2020-05-28 09:39

13. 2020

Usuwanie odpadów z folii rolniczych siatki i sznurka do owijania bałotów, opakowań p...

Utworzony: 2020-05-13 | Zmodyfikowany: 2020-05-28 08:51

14. Imienne wykazy głosowania radnych

Imienne wykazy głosowania radnych

Utworzony: 2018-12-17 | Zmodyfikowany: 2020-05-20 10:44

15. Uchwały

Uchwały

Utworzony: 2018-12-17 | Zmodyfikowany: 2020-05-20 10:36

16. 2020

Obwieszczenie nr GNiOŚ. 6220.7.63.2019 z 18.05.2020 r.

Obwieszczenie nr GNiOŚ. 6220.7.63.2019 z 18.05.2020 r. o wydaniu Postanowienia uzgadniającego realizację przedsięwzięcia przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie dot. przedsięwzięcia polegającego na „Budowie 10 budynków inwentarskich na potrzeby chowu brojlerów kurzych, rozbudowie ujęcia wód podziemnych o 3 studnie głębinowe, montażu kolejnych 12 zbiorników na gaz płynny i innej infrastruktury towarzyszącej oraz zmianie sposobu użytkowania 4 budynków inwentarskich, na...

Utworzony: 2020-05-19 | Zmodyfikowany: 2020-05-19 10:44

17. 2020

Akty prawa miejscowego oraz inne akty normatywne stanowione przez organy gminy, któr...

Pozycja Data Aktu Data Publikacji Tytuł 5625 11.05.2020 18.05.2020 Uchwała nr XXIV/152/20 Rada Miasta i Gminy Łosice z dnia 11 maja 2020 r.w sprawie zmian w budżecie gminy w 2020 roku 5521 11.05.2020 14.05.2020 Uchwała nr XXIV/149/20 Rada Miasta i Gminy Łosice z dnia 11 maja 2020 r.w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości dla grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powod...

Utworzony: 2020-01-20 | Zmodyfikowany: 2020-05-18 11:32

18. 2020

Wykaz nieruchomości gruntowych

Wykaz nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Zakrze, stanowiących własność Gminy Łosice przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu.

Utworzony: 2020-05-15 | Zmodyfikowany: 2020-05-15 14:46

19. Opinie RIO

Opinie RIO

Utworzony: 2019-08-14 | Zmodyfikowany: 2020-05-14 14:59

20. Przedszkole Samorządowe Nr 2 w Łosicach

Sprawozdanie finansowe Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Łosicach za 2019 r.

Utworzony: 2020-05-14 | Zmodyfikowany: 2020-05-14 08:46