główna zawartość

Najnowsze artykuły i aktualizacje

1. 2020

Obwieszczenie nr GNiOŚ. 6220.18.23.2019 z 20.11.2020 r.

Obwieszczenie nr GNiOŚ. 6220.18.23.2019 z 20.11.2020 r. o wydaniu postanowienia w sprawie podjęcia postępowania dot. przedsięwzięcia polegającego na „Zmianie sposobu użytkowania budynku magazynowego na budynek do produkcji granulatu nawozowego z kredy z infrastrukturą towarzyszącą” w m. Łuzki, gm. Łosice.

Utworzony: 2020-11-23 | Zmodyfikowany: 2020-11-23 22:30

2. Zaproszenia na sesje

Informacja o XXXII sesji- 30 listopada 2020 r.

Szanowni Państwo! Informuję o XXXII Sesji Rady Miasta i Gminy Łosice, która odbędzie się 30 listopada 2020 r. (poniedziałek) o godz. 14.30 w Urzędzie Miasta i Gminy w Łosicach - sala konferencyjna nr 18. W związku z panującą pandemią COVID-19 w sesji Rady Miasta i Gminy Łosice oprócz radnych, uczestniczyć będą osoby niezbędne do prawidłowego przebiegu obrad. Sesja odbędzie się bez udziału osób zapraszanych. Porządek obrad:. Otwarcie, Sprawy organizacyjne: 1) Stwierdzenie quorum, 2) Przedstawi...

Utworzony: 2020-11-20 | Zmodyfikowany: 2020-11-23 10:18

3. 2020

Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Łosice - 2020 r.

Utworzony: 2020-01-13 | Zmodyfikowany: 2020-11-19 11:55

4. 2020

Ogłoszenie wykazu

Wykaz nieruchomości gruntowej położonej w Łosicach przy ul. Zdrowej, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

Utworzony: 2020-11-18 | Zmodyfikowany: 2020-11-18 09:40

5. Wniosek/Petycja w sprawie zakupów maseczek ochronnych i płynów do dezynfekcji

Wniosek/Petycja w sprawie zakupów maseczek ochronnych i płynów do dezynfekcji

Utworzony: 2020-11-17 | Zmodyfikowany: 2020-11-17 13:41

6. Petycje

Petycja w sprawie zakupu maseczek ochronnych i płynów do dezynfekcji przez Urząd Mia...

Data złożenia petycji 02-11-2020 r. Wnioskodawca: Osoba Prawna Szulc-Efekt sp. z o. o. Prezes Zarządu: Adam Szulc ul. Poligonowa 1 04-051 Warszawa Sposób załatwienia: Odpowiedź:

Utworzony: 2020-11-04 | Zmodyfikowany: 2020-11-17 13:28

7. 2020

URZĄD NADAL PRACUJE KRÓCEJ

Informujemy, że w związku z zapobieganiem i przeciwdziałaniem zagrożeniu wirusem SARS-CoV-2, nadal obowiązuje skrócony czas pracy Urzędu Miasta i Gminy w Łosicach. Od 17 do 30 listopada 2020 r. Urząd będzie czynny: w poniedziałek w godz.[nbsp] od 9:00 do 15:00, od wtorku do piątku w godz. od 8:00 do 14:00. Za utrudnienia przepraszamy.[nbsp]

Utworzony: 2020-11-17 | Zmodyfikowany: 2020-11-17 12:26

8. 2020

Ogłoszenie o przetargu Zespół dworsko-parkowy w Toporowie

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej Zespół Dworsko-Parkowy, położonej w miejscowości Toporów, gm. Łosice, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 287/1 o powierzchni 8,15 ha, stanowiącej własność gminy Łosice. Księga wieczysta nr SI2S/00006965/1.

Utworzony: 2020-11-13 | Zmodyfikowany: 2020-11-13 12:30

9. 2020

Dostawa urządzenia gaśniczo-tnącego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Niemojkach

W związku ze zgłaszanymi problemami związanymi z otwarciem spakowanego pliku, dodatkowo dołączamy pojedyncze pliki.

Utworzony: 2020-10-28 | Zmodyfikowany: 2020-11-13 12:00

10. 2020

Obwieszczenie nr GNiOŚ.6220.12.32.2019 z 12.11.2020 r.

Obwieszczenie nr GNiOŚ.6220.12.32.2019 z 12.11.2020 r. o wyłożeniu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dot. przedsięwzięcia polegającego na „Budowie budynku chlewni na działce nr 894/11 położonych w miejscowości Chotycze gm. Łosice".

Utworzony: 2020-11-12 | Zmodyfikowany: 2020-11-12 14:51

11. Raporty o stanie Miasta i Gminy Łosice

Raport o stanie Miasta i Gminy Łosice za 2019 r.

Utworzony: 2020-11-12 | Zmodyfikowany: 2020-11-12 13:23

12. Raporty o stanie Miasta i Gminy Łosice

Raport o stanie Miasta i Gminy Łosice za 2018 r.

Utworzony: 2020-11-12 | Zmodyfikowany: 2020-11-12 13:21

13. Uchwały

Uchwały Rady Miasta i Gminy Łosice - VII kadencja

Utworzony: 2018-12-17 | Zmodyfikowany: 2020-11-06 12:40

14. 2020

ZMIANA GODZIN PRACY URZĘDU

Informujemy, że w związku z zapobieganiem i przeciwdziałaniem zagrożeniu wirusem SARS-CoV-2, od 5 do 16 listopada 2020 r. obowiązują nowe godziny funkcjonowania Urzędu Miasta i Gminy w Łosicach. Urząd będzie czynny: w poniedziałek w godz. od 9:00 do 15:00, od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 14:00. Za utrudnienia przepraszamy.

Utworzony: 2020-11-04 | Zmodyfikowany: 2020-11-04 14:53

15. Zaproszenia na sesje

Informacja o XXXI nadzwyczajnej sesji Rady Miasta i Gminy

Zastępca Przewodniczącej Rady Miasta i Gminy Łosice Informuje o zwołaniu XXXI nadzwyczajnej sesji Rady Miasta i Gminy Łosice, która odbędzie się w dniu 4 listopada 2020 r. (środa) w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Łosicach. Rozpoczęcie - godzina 15.45. Transmisje z sesji Rady Miasta i Gminy Łosice dostępne są pod adresem: https://www.youtube.com/channel/UCIFzGrc0AY4fL305uIvH3OQ Porządek obrad: Otwarcie. Sprawy organizacyjne: 1) stwierdzenie quorum, 2) przedstawienie porządku obrad...

Utworzony: 2020-11-04 | Zmodyfikowany: 2020-11-04 11:02

16. 2020

SKRÓCONY CZAS PRACY URZĘDU

Informujemy, że w związku z zapobieganiem i przeciwdziałaniem zagrożeniu wirusem SARS-CoV-2, 2 listopada 2020 r. Urząd Miasta i Gminy w Łosicach jest czynny w godz. od 9:00 do 15:00. Za utrudnienia przepraszamy.

Utworzony: 2020-11-02 | Zmodyfikowany: 2020-11-02 12:27

17. 2020

Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła oraz przeprowadzenie audytów na terenie ...

Utworzony: 2020-09-23 | Zmodyfikowany: 2020-10-21 09:48

18. Opinie RIO

Opinie RIO

Utworzony: 2019-08-14 | Zmodyfikowany: 2020-10-20 14:21

19. Akty prawne

Akty prawne

Pozycja Data Aktu Data Publikacji Tytuł 9743 31.08.2020 22.09.2020 Uchwała nr XXVIII/172/20 Rada Miasta i Gminy Łosice z dnia 31 sierpnia 2020 r.w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z miejsca rekreacyjnego przy „Zalewie Łosickim” 4495 26.03.2020 09.04.2020 Uchwała nr XXIII/146/20 Rada Miasta i Gminy Łosice z dnia 26 marca 2020 r.określenia wykazu kąpielisk na rok 2020 na terenie Miasta i Gminy Łosice oraz określenia sezonu kąpielowego 9312 16.07.2019 30.07.2019 Uchwała nr X...

Utworzony: 2019-08-06 | Zmodyfikowany: 2020-10-13 15:37

20. Ogłoszenia i komunikaty

Projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Łosice. Ogłoszenie i załączniki: http://www.bip.gminalosice.pl/index.php?job=wiad&idg=4&id=197&x=20&y=49&n_id=619

Utworzony: 2020-10-12 | Zmodyfikowany: 2020-10-12 15:24