główna zawartość

Najnowsze artykuły i aktualizacje

1. 2019

Budowa Otwartych Stref Aktywności na terenie Miasta i Gminy Łosice

Utworzony: 2019-07-23 | Zmodyfikowany: 2019-08-20 13:50

2. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta i Gminy Łosice na lata 2018-2028

Utworzony: 2019-08-20 | Zmodyfikowany: 2019-08-20 10:33

3. 2019

Rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół w Mieście i Gminie Łosice- zakup i dosta...

Utworzony: 2019-08-05 | Zmodyfikowany: 2019-08-19 18:17

4. SEJM RP I SENAT RP 2019

Uchwała nr 79/2019 Państwowej Komisji Wyborczej

Uchwała nr 79/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego.

Utworzony: 2019-08-19 | Zmodyfikowany: 2019-08-19 16:23

5. Opinie RIO

Opinie RIO

Utworzony: 2019-08-14 | Zmodyfikowany: 2019-08-19 15:08

6. 2019

Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Łosice - 2019 r.

Utworzony: 2019-01-04 | Zmodyfikowany: 2019-08-19 14:47

7. 2019

Budowa otwartej strefy aktywności w Łosicach

Utworzony: 2019-08-13 | Zmodyfikowany: 2019-08-19 14:28

8. Sprawozdania finansowe za rok 2018

Bilans z wykonania budżetu jst za 2018 r.

Utworzony: 2019-05-10 | Zmodyfikowany: 2019-08-14 14:13

9. Sprawozdania finansowe za rok 2018

Łączny bilans jednostek budżetowych za 2018 r.

Utworzony: 2019-08-14 | Zmodyfikowany: 2019-08-14 14:11

10. Urząd Miasta i Gminy

Nabór na wolne stanowisko: Podinspektor ds. księgowości budżetowej w Wydziale Finans...

Utworzony: 2019-07-10 | Zmodyfikowany: 2019-08-14 11:17

11. SEJM RP I SENAT RP 2019

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 sierpnia 2019 r. o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

Utworzony: 2019-08-13 | Zmodyfikowany: 2019-08-14 09:43

12. SEJM RP I SENAT RP 2019

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Utworzony: 2019-08-14 | Zmodyfikowany: 2019-08-14 09:31

13. 2019

Obwieszczenie nr GNiOŚ. 6220.8.135.2018 z 13.08.2019 r.

Obwieszczenie nr GNiOŚ. 6220.8.135.2018 z 13.08.2019 r. dot. przedsięwzięcia polegającego na: Budowie fermy kur brojlerów wraz z obiektami towarzyszącymi w miejscowości Chotycze Kolonia, gmina Łosice o łącznej obsadzie 360000 szt. (tj. 1440 DJP).

Utworzony: 2019-08-13 | Zmodyfikowany: 2019-08-13 15:47

14. 2019

Budowa otwartej strefy aktywności w Łosicach

Utworzony: 2019-08-02 | Zmodyfikowany: 2019-08-13 13:08

15. Petycje

Petycja w sprawie publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej numerów służbowych t...

Data złożenia petycji 29-05-2019 r. Wnioskodawca: Osoba Prawna Szulc-Efekt sp. z o. o. Prezes Zarządu: Adam Szulc ul. Poligonowa 1 04-051 Warszawa

Utworzony: 2019-08-13 | Zmodyfikowany: 2019-08-13 10:51

16. Ocena jakości wody

Ocena jakości wody - 2019

Utworzony: 2019-08-06 | Zmodyfikowany: 2019-08-12 16:31

17. 2019

Obwieszczenie nr GNiOŚ.6220.7.27.2019 z 07.08.2019 r.

Obwieszczenie o wyłożeniu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko nr GNiOŚ.6220.7.27.2019 z 07.08.2019 r. dot. przedsięwzięcia polegającego na „Budowie 10 budynków inwentarskich na potrzeby chowu brojlerów kurzych, rozbudowie ujęcia wód podziemnych o 3 studnie głębinowe, montażu kolejnych 12 zbiorników na gaz płynny i innej infrastruktury towarzyszącej oraz zmianie sposobu użytkowania 4 budynków inwentarskich, na potrzeby chowu brojlerów kurzych na dz. nr ewid. 11, 12, 13 ...

Utworzony: 2019-08-07 | Zmodyfikowany: 2019-08-07 13:37

18. Druki deklaracji

Deklaracja - podatek od środków transportowych

Utworzony: 2019-08-07 | Zmodyfikowany: 2019-08-07 13:28

19. Druki deklaracji

Informacja i Deklaracja - podatek rolny

Druki obowiązujące od 1 lipca 2019 r. - osoby fizyczne.

Utworzony: 2019-06-28 | Zmodyfikowany: 2019-08-07 10:56

20. Druki deklaracji

Informacja i Deklaracja - podatek rolny

Druki obowiązujące od 1 lipca 2019 r. - osoby prawne.

Utworzony: 2019-08-07 | Zmodyfikowany: 2019-08-07 10:55