główna zawartość

Najnowsze artykuły i aktualizacje

1. Imienne wykazy głosowania radnych

Imienne wykazy głosowania radnych

Utworzony: 2018-12-17 | Zmodyfikowany: 2019-06-21 16:38

2. 2019

Zawiadomienie nr GNiOŚ. 6220.3.21.2019 z 18.06.2019 r.

Zawiadomienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko nr GNiOŚ. 6220.3.21.2019 z 18.06.2019 r. dot. inwestycji polegającej na „Rekultywacji kwatery składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Łosice, gmina Łosice”.

Utworzony: 2019-06-18 | Zmodyfikowany: 2019-06-18 12:46

3. 2019

Obwieszczenie nr GNiOŚ.6220.10.70.2018 z 18.06.2019 r.

Obwieszczenie GNiOŚ.6220.10.70.2018 o wyłożeniu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko z 18.06.2019 r. dot. przedsięwzięcia polegającego na „Budowie fermy drobiu do chowu brojlerów o obsadzie 855 DJP” w miejscowości Chotycze-Kolonia gm. Łosice na dz. o nr ewid. 3/2".

Utworzony: 2019-06-18 | Zmodyfikowany: 2019-06-18 12:40

4. Wykaz numerów telefonów

Dane kontaktowe

Urząd Miasta i Gminy w Łosicach poniedziałek 900 -1700 wtorek-piątek 730 -1530 Nr pokoju Wydział/Referat/Stanowisko Pracownicy Nr telefonu 6 Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Małgorzata Jakimiuk 83 306 88 33 7 Referat Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Komunalnej Stanowisko ds. OC i Zarządzania Kryzysowego, Sprawy Mieszkaniowe Marek Chmielewski Małgorzata Wojtaś 83 306 88 24 8 Referat Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Komunalnej Anna Borkowska Leszek Szymczuk 83 306 88 25 15 Referat Go...

Utworzony: 2018-11-05 | Zmodyfikowany: 2019-06-18 12:39

5. Dane podstawowe

Urząd Miasta i Gminy w Łosicach

Witamy na naszej stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urząd Gminy Strachówka Nazwa Gminy Miasto i Gmina Łosice Rodzaj gmina miejsko-wiejska Lokalizacja woj. mazowieckie, pow. łosicki Kod pocztowy 08-200 Adres Łosice, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 6 Kontakt 83 306 88 21 83 357 27 01 sekretariat@gminalosice.pl www.gmina.losice.pl Burmistrz Mariusz Kucewicz 83 306 88 21 Sekretarz Małgorzata Łaska 83 306 88 23 Skarbnik Marta Stasiuk 83 306 88 27 Przewodnicząca Rady Miasta i Gminy Ewa Horn...

Utworzony: 2018-11-05 | Zmodyfikowany: 2019-06-18 12:11

6. 2019

Obwieszczenie nr GNiOŚ.6220.9.64.2018 z 18.06.2019 r.

Obwieszczenie o wyłożeniu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko nr GNiOŚ.6220.9.64.2018 z 18.06.2019 r. dot. przedsięwzięcia polegającego na „Budowie fermy drobiu o maksymalnej obsadzie: hodowla brojlerów kurzych o łącznej obsadzie 1040 DJP bądź hodowla indyczek o łącznej obsadzie 1728 DJP wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu zlokalizowanej na działkach o nr ew.1081, 1082, 1083, 1084 i 1085/1 położonych w miejscowości Niemojki gm. Łosice.

Utworzony: 2019-06-18 | Zmodyfikowany: 2019-06-18 12:08

7. Zaproszenia na sesje

Zaproszenie na XI sesję - 24 czerwca 2019 r.

Przewodnicząca Rady Miasta i Gminy Łosice zaprasza do wzięcia udziału w XI sesji Rady Miasta i Gminy Łosice, która odbędzie się w dniu 24 czerwca 2019 r. (poniedziałek) w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Łosicach. Rozpoczęcie - godzina 12.00. Porządek obrad: Otwarcie. Sprawy organizacyjne: Stwierdzenie quorum, Przedstawienie porządku obrad, Przyjęcie protokołu z poprzednich sesji z dnia 20 maja 2019 r. i z 7 czerwca 2019 r. Informacja o działaniach podjętych między sesjami 1) Burmi...

Utworzony: 2019-06-17 | Zmodyfikowany: 2019-06-17 17:26

8. Hornowska Ewa

Oświadczenia majątkowe

Utworzony: 2019-02-21 | Zmodyfikowany: 2019-06-17 17:11

9. BURMISTRZ MARIUSZ KUCEWICZ

Oświadczenia majątkowe

Utworzony: 2019-02-21 | Zmodyfikowany: 2019-06-17 17:03

10. IZBY ROLNICZE 2019

Obwieszczenie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej Mazowieckiej Izby Rolniczej - skład Kom...

Utworzony: 2019-06-17 | Zmodyfikowany: 2019-06-17 11:27

11. Uchwały

Uchwały

Utworzony: 2018-12-17 | Zmodyfikowany: 2019-06-14 11:41

12. Protokoły z sesji

Protokoły z sesji Rady Miasta i Gminy Łosice

Utworzony: 2018-12-14 | Zmodyfikowany: 2019-06-13 16:05

13. 2019

Przebudowa drogi gminnej nr 200265W w miejscowości Patków

Utworzony: 2019-05-16 | Zmodyfikowany: 2019-06-13 12:29

14. 2019

Obwieszczenia z 11.06.2019 r.

Obwieszczenia nr GNiOŚ.6220.8.118.2018, GNiOŚ.6220.8.119.2018 i GNiOŚ.6220.8.121.2018 z 11.06.2019 dot. przedsięwzięcia polegającego na „Budowie fermy kur brojlerów wraz z obiektami towarzyszącymi w miejscowości Chotycze Kolonia, gmina Łosice o łącznej obsadzie 360000 szt. (tj. 1440 DJP)”.

Utworzony: 2019-06-11 | Zmodyfikowany: 2019-06-11 22:22

15. 2019

Debata nad Raportem o stanie Miasta i Gminy Łosice za 2018 r.

W debacie nad raportem o stanie Miasta i Gminy Łosice głos mogą zabierać Radni oraz Mieszkańcy, przy czym Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie do Przewodniczącej Rady Miasta i Gminy Łosice, poparte podpisami, co najmniej 20 osób. Stosownie do art. 28aa ust. 8 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedsta...

Utworzony: 2019-06-10 | Zmodyfikowany: 2019-06-10 20:15

16. Zaproszenia na sesje

Zaproszenie na X nadzwyczajną sesję - 7 czerwca 2019 r.

Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w X nadzwyczajnej sesji Rady Miasta i Gminy Łosice, która odbędzie się w dniu 7 czerwca 2019 r. (piątek) w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Łosicach. Rozpoczęcie - godzina 15.30. Porządek obrad: 1. Otwarcie. 2. Sprawy organizacyjne: 1) stwierdzenie quorum, 2) przedstawienie porządku obrad. 3. Podjęcie uchwał: 1) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łosice na lata 2019-2028; 2) w sprawie zmian w budżecie gminy w 2019 roku. 4....

Utworzony: 2019-06-10 | Zmodyfikowany: 2019-06-10 20:07

17. 2019

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty nr GPK.7011.7.2.2019 z dnia 07.06....

Utworzony: 2019-06-10 | Zmodyfikowany: 2019-06-10 14:10

18. 2019

Przebudowa drogi gminnej nr 200739W w mieście Łosice ul. Radzyńska wraz z infrastruk...

Utworzony: 2019-05-07 | Zmodyfikowany: 2019-06-10 10:30

19. 2019

OSTRZEŻENIE PRZED BURZAMI Z GRADEM

MGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Warszawie prognozuje na terenie powiatu łosickiego wystąpienie burz z opadami deszczu. Miejscami możliwy grad.

Utworzony: 2019-06-06 | Zmodyfikowany: 2019-06-06 15:59

20. 2019

Raport o stanie Miasta i Gminy Łosice za 2018 rok.

Utworzony: 2019-05-31 | Zmodyfikowany: 2019-06-05 15:36