główna zawartość

Najnowsze artykuły i aktualizacje

1. Petycje

Petycja w sprawie walki z uzależnieniami wśród dzieci i młodzieży, przeciwdziałanie ...

Data złożenia petycji: 26.09.2019 r. Wnioskodawca: Osoba Prawna Szulc-Efekt sp. z o. o. Prezes Zarządu: Adam Szulc ul. Poligonowa 1 04-051 Warszawa

Utworzony: 2019-10-01 | Zmodyfikowany: 2019-10-17 15:00

2. Petycje

Petycja dot. płatności bezgotówkowych

Data złożenia petycji: 14.10.2019 r. Wnioskodawca: Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego ul. Kruczkowskiego 4b lok. 13 00-412 Warszawa

Utworzony: 2019-10-17 | Zmodyfikowany: 2019-10-17 15:00

3. 2019

Rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół w Mieście i Gminie Łosice- zakup i dosta...

Utworzony: 2019-08-05 | Zmodyfikowany: 2019-10-17 12:41

4. 2019

Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Łosice - 2019 r.

Utworzony: 2019-01-04 | Zmodyfikowany: 2019-10-16 10:38

5. Wykaz numerów telefonów

Dane kontaktowe

Urząd Miasta i Gminy w Łosicach poniedziałek 900 -1700 wtorek-piątek 730 -1530 Nr pokoju Wydział/Referat/Stanowisko Pracownicy Nr telefonu 6 Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Małgorzata Jakimiuk 83 306 88 33 7 Referat Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Komunalnej Stanowisko ds. OC i Zarządzania Kryzysowego, Sprawy Mieszkaniowe Marek Chmielewski Małgorzata Wojtaś 83 306 88 24 8 Referat Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Komunalnej Anna Borkowska Leszek Szymczuk 83 306 88 25 15 Referat Go...

Utworzony: 2018-11-05 | Zmodyfikowany: 2019-10-11 14:58

6. 2019

Obwieszczenie nr GNiOŚ.6220.9.83.2018 z 10.10.2019 r.

Obwieszczenie o wyłożeniu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko nr GNiOŚ.6220.9.83.2018 z 10.10.2019 r. dot. przedsięwzięcia polegającego na „Budowie fermy drobiu o maksymalnej obsadzie: hodowla brojlerów kurzych o łącznej obsadzie 1040 DJP bądź hodowla indyczek o łącznej obsadzie 1728 DJP wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu zlokalizowanej na działkach o nr ew.1081, 1082, 1083, 1084 i 1085/1 położonych w miejscowości Niemojki gm. Łosic...

Utworzony: 2019-10-10 | Zmodyfikowany: 2019-10-10 16:12

7. SEJM RP I SENAT RP 2019

Składy Obwodowych Komisji Wyborczych

Składy Obwodowych Komisji Wyborczych.

Utworzony: 2019-10-09 | Zmodyfikowany: 2019-10-09 10:54

8. Imienne wykazy głosowania radnych

Imienne wykazy głosowania radnych

Utworzony: 2018-12-17 | Zmodyfikowany: 2019-10-09 10:01

9. SEJM RP I SENAT RP 2019

Plan dyżurów

Dyżury Okręgowej Komisji Wyborczej w Siedlcach i pracowników delegatury KBW w Siedlcach będą pełnione w następujących dniach i godzinach: 12 października 2019 r. (sobota) od godz. 8.00 do godz. 14.00 pod telefonem 25 632-49-69 wew. 101 - Sekretarz OKW pod telefonem 600 973 530 - Pełnomocnik Dyrektora Delegatury KBW w Siedlcach ds. informatyki od godz. 9.00 do godz. 20.00 pod telefonem 734 422 216 lub 25 632 49 69 wew. 111 13 października 2019 r. (niedziela) od godz. 6.00 do czasu zakończenia...

Utworzony: 2019-10-08 | Zmodyfikowany: 2019-10-08 15:06

10. Uchwały

Uchwały

Utworzony: 2018-12-17 | Zmodyfikowany: 2019-10-08 14:52

11. 2019

Wykaz części nieruchomości zabudowanej

Wykaz części nieruchomości zabudowanej położonej w Łosicach, stanowiącej własność Gminy Łosice, przeznaczonej na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą.

Utworzony: 2019-10-07 | Zmodyfikowany: 2019-10-07 13:28

12. Zaproszenia na sesje

Zaproszenie na X sesję - 7 czerwca 2019 r.

Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w X nadzwyczajnej sesji Rady Miasta i Gminy Łosice, która odbędzie się w dniu 7 czerwca 2019 r. (piątek) w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Łosicach. Rozpoczęcie - godzina 15.30. Porządek obrad: 1. Otwarcie. 2. Sprawy organizacyjne: 1) stwierdzenie quorum, 2) przedstawienie porządku obrad. 3. Podjęcie uchwał: 1) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łosice na lata 2019-2028; 2) w sprawie zmian w budżecie gminy w 2019 roku. 4....

Utworzony: 2019-06-10 | Zmodyfikowany: 2019-10-04 16:13

13. Zaproszenia na sesje

Zaproszenie na XVI sesję - 7 października 2019 r.

Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w XVI nadzwyczajnej sesji Rady Miasta i Gminy Łosice która odbędzie się w dniu 7 października 2019 r. (poniedziałek) w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Łosicach. Rozpoczęcie - godzina 15.30. Porządek obrad: 1. Otwarcie. 2. Sprawy organizacyjne: 1) stwierdzenie quorum, 2) przedstawienie porządku obrad. 3. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania wniosku według właściwości. 4. Sprawy różne i wolne wnioski. 5. Zamknięcie obrad. PRZEWODNICZĄCA RADY ...

Utworzony: 2019-10-04 | Zmodyfikowany: 2019-10-04 16:07

14. Urząd Miasta i Gminy

Nabór na wolne stanowisko: Podinspektor ds. gospodarki gruntami w Referacie Gospodar...

Utworzony: 2019-10-04 | Zmodyfikowany: 2019-10-04 14:12

15. Urząd Miasta i Gminy

Nabór na wolne stanowisko: ds. wymiaru podatków i opłat w Referacie Podatków i Opłat

Utworzony: 2019-10-04 | Zmodyfikowany: 2019-10-04 14:07

16. 2019

ZAWIADOMIENIE O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU UPROSZCZONEGO PLANU URZĄDZA...

Na podstawie art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach /Dz. U. z 2018 r., poz. 2129 z późn. zm./ zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uproszczonego planu urządzania lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych na okres 60 dni tj. od dnia 23 września 2019 r. do 22 listopada 2019. Jednocześnie informuję, iż uproszczony plan urządzania lasu będzie podstawą naliczenia podatku leśnego. Zgodnie z art. ...

Utworzony: 2019-10-03 | Zmodyfikowany: 2019-10-03 11:38

17. 2019

Akty prawa miejscowego oraz inne akty normatywne stanowione przez organy gminy, któr...

Pozycja Data Aktu Data Publikacji Tytuł 11220 16.09.2019 26.09.2019 Uchwała nr XIV/92/19 Rada Miasta i Gminy Łosice z dnia 16 września 2019 r.w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego 11219 16.09.2019 26.09.2019 Uchwała nr XIV/91/19 Rada Miasta i Gminy Łosice z dnia 16 września 2019 r.zmieniająca Uchwałę Nr XXVII/165/09 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnio...

Utworzony: 2019-08-06 | Zmodyfikowany: 2019-10-01 13:14

18. Petycje

Petycja w sprawie publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej numerów służbowych t...

Data złożenia petycji 29-05-2019 r. Wnioskodawca: Osoba Prawna Szulc-Efekt sp. z o. o. Prezes Zarządu: Adam Szulc ul. Poligonowa 1 04-051 Warszawa

Utworzony: 2019-08-13 | Zmodyfikowany: 2019-10-01 09:24

19. Protokoły z sesji

Protokoły z sesji Rady Miasta i Gminy Łosice

Utworzony: 2018-12-14 | Zmodyfikowany: 2019-09-27 10:29

20. SEJM RP I SENAT RP 2019

Postanowienie Nr 318/2019 Komisarza Wyborczego w Siedlcach I

Postanowienie Nr 318/2019 Komisarza Wyborczego w Siedlcach I z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

Utworzony: 2019-09-27 | Zmodyfikowany: 2019-09-27 10:01