główna zawartość

Najnowsze artykuły i aktualizacje

1. 2020

Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ni...

Utworzony: 2020-09-11 | Zmodyfikowany: 2020-09-21 13:06

2. Protokoły z sesji

Protokoły z sesji Rady Miasta i Gminy Łosice

Utworzony: 2018-12-14 | Zmodyfikowany: 2020-09-11 13:25

3. Zaproszenia na sesje

Zaproszenie na XXIX sesję - 14 września 2020 r.

Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w XXIX nadzwyczajnej sesji Rady Miasta i Gminy Łosice, która odbędzie się w dniu 14 września 2020 r. (poniedziałek) w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Łosicach. Rozpoczęcie - godzina 16.00 Porządek obrad: Otwarcie. Sprawy organizacyjne: 1) stwierdzenie quorum, 2) przedstawienie porządku obrad, 3) przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Podjęcie uchwał: 1) w sprawie przystąpienia Miasta i Gminy Łosice do wykonywania działalności w zakresie usł...

Utworzony: 2020-09-11 | Zmodyfikowany: 2020-09-11 13:07

4. 2020

Modernizacja hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Ło...

Utworzony: 2020-08-25 | Zmodyfikowany: 2020-09-10 10:31

5. 2020

Komunikat o szczepieniu lisów

Mazowiecki Wojewódzki Lekarz Weterynarii ogłasza, że że w dniach od 14 do 22 września 2020 r. planowane jest przeprowadzenie akcji szczepienia doustnego lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie. W załączeniu: Komunikat. Wskazówki dotyczące postępowania w terenie, na którym wyłożono przynęty zawierające szczepionkę doustną przeciwko wściekliźnie lisów. Informacja dotycząca postępowania ze zwierzętami, które zetknęły się ze szczepionką przeciwko wściekliźnie lisów.

Utworzony: 2020-09-10 | Zmodyfikowany: 2020-09-10 09:25

6. Petycje

Petycja dot. płynów do dezynfekcji

Data złożenia petycji 26-08-2020 r. Wnioskodawca: Osoba Prawna Szulc-Efekt sp. z o. o. Prezes Zarządu: Adam Szulc ul. Poligonowa 1 04-051 Warszawa Sposób załatwienia: Odpowiedź: 09.09.2020 r.

Utworzony: 2020-08-28 | Zmodyfikowany: 2020-09-10 08:50

7. Wykaz numerów telefonów

Dane kontaktowe

Urząd Miasta i Gminy w Łosicach poniedziałek 900 -1700 wtorek-piątek 730 -1530 Nr pokoju Wydział/Referat/Stanowisko Pracownicy Nr telefonu 6 Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Małgorzata Jakimiuk 83 306 88 33 7 Referat Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Komunalnej Stanowisko ds. OC i Zarządzania Kryzysowego, Sprawy Mieszkaniowe Kinga Malczuk Małgorzata Wojtaś 83 306 88 24 8 Referat Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Komunalnej Anna Borkowska Leszek Szymczuk 83 306 88 25 15 Referat Gospod...

Utworzony: 2018-11-05 | Zmodyfikowany: 2020-09-09 11:57

8. 2020

Obwieszczenie nr GNiOŚ.6220.20.19.2020 z 08.09.2020 r.

Obwieszczenie nr GNiOŚ.6220.20.19.2020 z 08.09.2020 r. dot. przedsięwzięcia pn. „Place do zbierania odpadów na działce nr 2133/8, obręb Miasto Łosice, gmina Łosice”.

Utworzony: 2020-09-08 | Zmodyfikowany: 2020-09-08 13:09

9. Uchwały

Uchwały Rady Miasta i Gminy Łosice - VII kadencja

Utworzony: 2018-12-17 | Zmodyfikowany: 2020-09-08 12:28

10. 2020

Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Łosice - 2020 r.

Utworzony: 2020-01-13 | Zmodyfikowany: 2020-09-03 15:33

11. Informacje

Rolniku, nie masz komputera? Spisz się w Gminnym Punkcie Spisowym!

Jeśli nie posiadasz komputera z dostępem do Internetu, a chcesz dopełnić obowiązku udziału w Powszechnym Spisie Rolnym, skorzystaj z Gminnego Punktu Spisowego. Gminny Punkt Spisowy to specjalnie przygotowane miejsce wyposażone w komputer i Internet, przygotowane wyłącznie dla rolników chcących skorzystać z samospisu internetowego – czyli obowiązkowej metody spisowej. Punkt Spisowy będzie zlokalizowany w Łosickim Centrum Informacji, Łosice, ul. Berka Joselewicza 13 i będzie dostępny w go...

Utworzony: 2020-09-02 | Zmodyfikowany: 2020-09-02 19:29

12. Informacje

Rozpoczął się spis rolny!

Użytkownicy gospodarstw rolnych mogą już spełnić swój obowiązek – 1 września rozpoczął się Powszechny Spis Rolny 2020. Spis rolny potrwa do 30 listopada. Najlepiej jednak spisać się już we wrześniu. Obowiązkową metodą udziału w spisie jest samospis internetowy - najbezpieczniejszy i najbardziej wygodny sposób. Jak się spisać? Wystarczy wypełnić elektroniczny formularz dostępny od 1 września na stronie internetowej https://spisrolny.gov.pl/. Wypełnienie formularza jest intuicyjne, bezpie...

Utworzony: 2020-09-02 | Zmodyfikowany: 2020-09-02 19:16

13. Informacje

Kto musi wziąć udział w spisie rolnym?

Jeśli otrzymaliśmy list Prezesa GUS z zaproszeniem do udziału w Powszechnym Spisie Rolnym 2020, nie wyrzucajmy go. Od 1 września powinniśmy niezwłocznie przystąpić do spisu, korzystając z obowiązkowej metody samospisu internetowego. Obowiązek udziału w Powszechnym Spisie Rolnym jest nałożony na każdego użytkownika gospodarstwa rolnego w Polsce. Może to być osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, faktycznie użytkująca gospodarstwo rolne. Na obowi...

Utworzony: 2020-09-02 | Zmodyfikowany: 2020-09-02 17:32

14. 2020

Zawiadomienie GNiOŚ.6220.31.2.2020 z 01.09.2020 r.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania GNiOŚ.6220.31.2.2020 z 01.09.2020 r. dot. przedsięwzięcia pn „Wykonanie wiercenia hydrogeologicznego w miejscowości Chotycze” na działce nr 894/11 położonej w miejscowości Chotycze gm. Łosice.

Utworzony: 2020-09-02 | Zmodyfikowany: 2020-09-02 17:09

15. 2020

Obwieszczenie nr GNiOŚ.6220.7.72.2019 z 02.09.2020 r.

Obwieszczenie nr GNiOŚ.6220.7.72.2019 z 02.09.2020 r. o wyłożeniu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dot. przedsięwzięcia polegającego na „Budowie 10 budynków inwentarskich na potrzeby chowu brojlerów kurzych, rozbudowie ujęcia wód podziemnych o 3 studnie głębinowe, montażu kolejnych 12 zbiorników na gaz płynny i innej infrastruktury towarzyszącej oraz zmianie sposobu użytkowania 4 budynków inwentarskich, na potrzeby chowu brojlerów kurzych na dz. nr ewid. 11, 12, 13 ...

Utworzony: 2020-09-02 | Zmodyfikowany: 2020-09-02 17:04

16. Transmisja online z sesji

Transmisje z sesji

Transmisje z sesji Rady Miasta i Gminy Łosice dostępne są pod adresem: TRANSMISJA

Utworzony: 2018-12-14 | Zmodyfikowany: 2020-09-01 11:23

17. 2020

OGŁOSZENIE KRAJOWEGO OŚRODKA WSPARCIA ROLNICTWA ODDZIAŁ TERENOWY W WARSZAWIE

II PUBLICZNE PRZETARGI USTNE NIEOGRANICZONE NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI WCHODZĄCYCH W SKŁAD ZASOBU WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA, POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY ŁOSICE, POWIAT ŁOSICKI, WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

Utworzony: 2020-08-31 | Zmodyfikowany: 2020-08-31 13:30

18. Zaproszenia na sesje

Zaproszenie na XXVIII sesję - 31 sierpnia 2020 r.

Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w XXVIII nadzwyczajnej sesji Rady Miasta i Gminy Łosice, która odbędzie się w dniu 31 sierpnia 2020 r. (poniedziałek) w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Łosicach. Rozpoczęcie - godzina 16.00. Porządek obrad: Otwarcie. Sprawy organizacyjne: 1) stwierdzenie quorum, 2) przedstawienie porządku obrad, 3) przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Podjęcie uchwał: 1) w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z miejsca rekreacyjnego przy „Zalewi...

Utworzony: 2020-08-31 | Zmodyfikowany: 2020-08-31 10:01

19. Petycje

Petycja do gmin ws. ochrony zdrowia przed elektroskażeniami

Data złożenia petycji: 23.03.2020 r. Wnioskodawca: Koalicja Polska Wolna od 5G Sposób załatwienia: Uchwała Nr XXV/157/20 Rady Miasta i Gminy Łosice z 22 czerwca 2020 r. w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia.

Utworzony: 2020-04-14 | Zmodyfikowany: 2020-08-28 20:28

20. Petycje

Petycja w sprawie publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej numerów służbowych t...

Data złożenia petycji 29-05-2019 r. Wnioskodawca: Osoba Prawna Szulc-Efekt sp. z o. o. Prezes Zarządu: Adam Szulc ul. Poligonowa 1 04-051 Warszawa Sposób załatwienia: odpowiedź: 29.07.2019 r.

Utworzony: 2019-08-13 | Zmodyfikowany: 2020-08-28 20:12