główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

51. Data: 2020-05-18 11:35
Dział: Akty prawne > ZBIÓR PRAWA MIEJSCOWEGO > 2020 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Akty prawa miejscowego oraz inne akty normatywne stanowione przez organy gminy, które podlegają ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego
Wykonanie: Małgorzata Wojcieszuk
52. Data: 2020-05-18 11:30
Dział: Akty prawne > ZBIÓR PRAWA MIEJSCOWEGO > 2020 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Akty prawa miejscowego oraz inne akty normatywne stanowione przez organy gminy, które podlegają ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego
Wykonanie: Małgorzata Wojcieszuk
53. Data: 2020-05-18 11:26
Dział: Akty prawne > ZBIÓR PRAWA MIEJSCOWEGO > 2020 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Akty prawa miejscowego oraz inne akty normatywne stanowione przez organy gminy, które podlegają ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego
Wykonanie: Małgorzata Wojcieszuk
54. Data: 2020-05-15 14:49
Dział: Akty prawne > ZARZĄDZENIA BURMISTRZA > 2020 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Łosice - 2020 r.
Wykonanie: Małgorzata Wojcieszuk
55. Data: 2020-05-15 14:46
Dział: Gospodarka nieruchomościami > Wykazy i przetargi > 2020 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz nieruchomości gruntowych
Wykonanie: Małgorzata Wojcieszuk
56. Data: 2020-05-15 14:46
Dział: Gospodarka nieruchomościami > Wykazy i przetargi > 2020 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz nieruchomości gruntowych
Wykonanie: Małgorzata Wojcieszuk
57. Data: 2020-05-14 15:03
Dział: Finanse > Opinie RIO
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Opinie RIO
Wykonanie: Małgorzata Wojcieszuk
58. Data: 2020-05-14 08:46
Dział: Zespół ds. Oświaty, Wychowania i Kultury w Łosicach > Sprawozdania > 2020 > Przedszkole Samorządowe Nr 2 w Łosicach
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdanie finansowe Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Łosicach za 2019 r.
Wykonanie: Patryk Klauziński
59. Data: 2020-05-14 08:44
Dział: Zespół ds. Oświaty, Wychowania i Kultury w Łosicach > Sprawozdania > 2020 > Przedszkole Samorządowe Nr 2 w Łosicach
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdanie finansowe Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Łosicach za 2019 r.
Wykonanie: Patryk Klauziński
60. Data: 2020-05-14 08:43
Dział: Zespół ds. Oświaty, Wychowania i Kultury w Łosicach > Sprawozdania > 2020 > Przedszkole Samorządowe Nr 2 w Łosicach
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdanie finansowe Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Łosicach za 2019 r.
Wykonanie: Patryk Klauziński