główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

21. Data: 2020-06-02 12:44
Dział: Finanse > Sprawozdania finansowe > Sprawozdania finansowe za rok 2019 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Bilans jednostki budżetowej za 2018 r. - Urząd Miasta i Gminy Łosice
Wykonanie: Małgorzata Wojcieszuk
22. Data: 2020-06-02 12:44
Dział: Finanse > Sprawozdania finansowe > Sprawozdania finansowe za rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Skonsolidowany bilans jst za 2019 r.
Wykonanie: Małgorzata Wojcieszuk
23. Data: 2020-06-02 12:43
Dział: Finanse > Sprawozdania finansowe > Sprawozdania finansowe za rok 2019 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Skonsolidowany bilans jst za 2019 r.
Wykonanie: Małgorzata Wojcieszuk
24. Data: 2020-06-02 12:39
Dział: Finanse > Sprawozdania finansowe > Sprawozdania finansowe za rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Łączne zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2019 r.
Wykonanie: Małgorzata Wojcieszuk
25. Data: 2020-06-02 12:02
Dział: Finanse > Sprawozdania finansowe > Sprawozdania finansowe za rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Łączne zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2019 r.
Wykonanie: Małgorzata Wojcieszuk
26. Data: 2020-06-02 12:01
Dział: Finanse > Sprawozdania finansowe > Sprawozdania finansowe za rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Łączny rachunek zysków i strat jednostek za 2019 r.
Wykonanie: Małgorzata Wojcieszuk
27. Data: 2020-06-02 12:00
Dział: Finanse > Sprawozdania finansowe > Sprawozdania finansowe za rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Łączny rachunek zysków i strat jednostek za 2019 r.
Wykonanie: Małgorzata Wojcieszuk
28. Data: 2020-06-02 11:58
Dział: Finanse > Sprawozdania finansowe > Sprawozdania finansowe za rok 2019 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Łączna informacja dodatkowa do bilansu za 2019 r.
Wykonanie: Małgorzata Wojcieszuk
29. Data: 2020-06-02 11:57
Dział: Finanse > Sprawozdania finansowe > Sprawozdania finansowe za rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Łączne zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2019 r.
Wykonanie: Małgorzata Wojcieszuk
30. Data: 2020-06-02 11:56
Dział: Finanse > Sprawozdania finansowe > Sprawozdania finansowe za rok 2019 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Łączne zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2019 r.
Wykonanie: Małgorzata Wojcieszuk