główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

121. Data: 2019-10-21 14:12
Dział: Nabór na wolne stanowiska pracy > Urząd Miasta i Gminy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Nabór na wolne stanowisko: ds. wymiaru podatków i opłat w Referacie Podatków i Opłat
Wykonanie: Małgorzata Wojcieszuk
122. Data: 2019-10-21 14:11
Dział: Nabór na wolne stanowiska pracy > Urząd Miasta i Gminy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Nabór na wolne stanowisko: ds. wymiaru podatków i opłat w Referacie Podatków i Opłat
Wykonanie: Małgorzata Wojcieszuk
123. Data: 2019-10-21 14:10
Dział: Nabór na wolne stanowiska pracy > Urząd Miasta i Gminy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Nabór na wolne stanowisko: Podinspektor ds. gospodarki gruntami w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska
Wykonanie: Małgorzata Wojcieszuk
124. Data: 2019-10-21 12:46
Dział: Rada Miasta i Gminy Łosice > VIII KADENCJA 2018-2023 > Petycje >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Petycja w sprawie publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej numerów służbowych telefonów komórkowych
Wykonanie: Małgorzata Wojcieszuk
125. Data: 2019-10-17 15:01
Dział: Rada Miasta i Gminy Łosice > VIII KADENCJA 2018-2023 > Petycje >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Petycja dot. płatności bezgotówkowych
Wykonanie: Małgorzata Wojcieszuk
126. Data: 2019-10-17 15:00
Dział: Rada Miasta i Gminy Łosice > VIII KADENCJA 2018-2023 > Petycje >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Petycja w sprawie walki z uzależnieniami wśród dzieci i młodzieży, przeciwdziałanie patologiom.
Wykonanie: Małgorzata Wojcieszuk
127. Data: 2019-10-17 15:00
Dział: Rada Miasta i Gminy Łosice > VIII KADENCJA 2018-2023 > Petycje >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Petycja dot. płatności bezgotówkowych
Wykonanie: Małgorzata Wojcieszuk
128. Data: 2019-10-17 14:58
Dział: Rada Miasta i Gminy Łosice > VIII KADENCJA 2018-2023 > Petycje >
Opis zmian: dodanie artykułu: Petycja dot. płatności bezgotówkowych
Wykonanie: Małgorzata Wojcieszuk
129. Data: 2019-10-17 12:42
Dział: Przetargi > PRZETARGI NIEOGRANICZONE > 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół w Mieście i Gminie Łosice- zakup i dostawa pomocy dydaktycznych i sprzętu ICT
Wykonanie: Patryk Klauziński
130. Data: 2019-10-16 10:46
Dział: Akty prawne > ZARZĄDZENIA BURMISTRZA > 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Łosice - 2019 r.
Wykonanie: Małgorzata Wojcieszuk