główna zawartość
artykuł nr 1

ZARZĄDZANIE Nr RMiG.120.21.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Łosicez dnia 2 kwietnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy Komisji Przetargowej w Urzędzie Miasta i Gminy w Łosicach

artykuł nr 2

UZASADNIENIE do Zarządzenia Nr RMiG.120.20.2019Burmistrza Miasta i Gminy Łosice z dnia 29 marca 2019 roku

artykuł nr 3

ZARZĄDZENIE Nr RMiG.120.18.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Łosice z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie udzielenia pożyczki dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Niemojkach

artykuł nr 4

ZARZĄDZENIE NR RMIG.120.16.2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŁOSICE z dnia 7 marca 2019 roku w sprawie: wykazu nieruchomości gruntowych położonych w Łosicach, stanowiących własność Gminy Łosice, przeznaczonych do zawarcia kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami

artykuł nr 5

ZARZĄDZENIE NR RMIG.120.14.2019BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŁOSICE z dnia 1 marca 2019 roku w sprawie: wykazu działki niezabudowanej położonej w Łosicach przy ul. Czerwonego Krzyża stanowiącej własność Gminy Łosice, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu

Dostępne kategorie:
2019