główna zawartość
artykuł nr 1

Akty prawa miejscowego oraz inne akty normatywne stanowione przez organy gminy, które podlegają ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

Pozycja

Data Aktu

Data Publikacji

Tytuł

5625

11.05.2020

18.05.2020

Uchwała  nr XXIV/152/20 Rada Miasta i Gminy Łosice  z dnia 11 maja 2020 r.w sprawie zmian w budżecie gminy w 2020 roku

5521

11.05.2020

14.05.2020

Uchwała  nr XXIV/149/20 Rada Miasta i Gminy Łosice  z dnia 11 maja 2020 r.w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości dla grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19

4496

26.03.2020

09.04.2020

Uchwała  nr XXIII/147/20 Rada Miasta i Gminy Łosice  z dnia 26 marca 2020 r.w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Łosice na 2020 rok.

4495

26.03.2020

09.04.2020

Uchwała  nr XXIII/146/20 Rada Miasta i Gminy Łosice  z dnia 26 marca 2020 r.określenia wykazu kąpielisk na rok 2020 na terenie Miasta i Gminy Łosice oraz określenia sezonu kąpielowego

4139

26.03.2020

30.03.2020

Uchwała  nr XXIII/148/20 Rada Miasta i Gminy Łosice  z dnia 26 marca 2020 r.w sprawie zmian w budżecie gminy w 2020 roku

3795

12.03.2020

20.03.2020

Uchwała  nr XXII/145/20 Rada Miasta i Gminy Łosice  z dnia 12 marca 2020 r.w sprawie zmian w budżecie gminy w 2020 roku

3141

27.02.2020

12.03.2020

Uchwała  nr XXI/142/20 Rada Miasta i Gminy Łosice  z dnia 27 lutego 2020 r.w sprawie zmian w budżecie gminy w 2020 roku

2117

29.01.2020

13.02.2020

Uchwała  nr XX/139/20 Rada Miasta i Gminy Łosice  z dnia 29 stycznia 2020 r.w sprawie zmian w budżecie gminy w 2020 roku

2116

29.01.2020

13.02.2020

Uchwała  nr XX/138/20 Rada Miasta i Gminy Łosice  z dnia 29 stycznia 2020 r.w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/108/19 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz określenia stawki opłaty podwyższonej

2115

29.01.2020

13.02.2020

Uchwała  nr XX/137/20 Rada Miasta i Gminy Łosice  z dnia 29 stycznia 2020 r.w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów lub akcji przez Burmistrza Miasta i Gminy Łosice

2114

29.01.2020

13.02.2020

Uchwała  nr XX/136/20 Rada Miasta i Gminy Łosice  z dnia 29 stycznia 2020 r.o zmianie uchwały Nr XIX/128/19 z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

2113

29.01.2020

13.02.2020

Uchwała  nr XX/135/20 Rada Miasta i Gminy Łosice  z dnia 29 stycznia 2020 r.w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

2112

29.01.2020

13.02.2020

Uchwała  nr XX/134/20 Rada Miasta i Gminy Łosice  z dnia 29 stycznia 2020 r.w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Łosice

970

27.12.2019

17.01.2020

Uchwała  nr XIX/128/19 Rada Miasta i Gminy Łosice  z dnia 27 grudnia 2019 r.w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

969

27.12.2019

17.01.2020

Uchwała  nr XIX/124/19 Rada Miasta i Gminy Łosice  z dnia 27 grudnia 2019 r.w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Łosice

638

27.12.2019

15.01.2020

Uchwała  nr XIX/133/19 Rada Miasta i Gminy Łosice  z dnia 27 grudnia 2019 r.w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łosice na rok 2020

637

27.12.2019

15.01.2020

Uchwała  nr XIX/131/19 Rada Miasta i Gminy Łosice  z dnia 27 grudnia 2019 r.w sprawie zmian w budżecie gminy w 2019 roku

636

27.12.2019

15.01.2020

Uchwała  nr XIX/123/19 Rada Miasta i Gminy Łosice  z dnia 27 grudnia 2019 r.w sprawie uchylenia Uchwały Nr XII/84/91 Rady Miasta i Gminy w Łosicach z dnia 30 kwietnia 1991 r. w sprawie sprzedaży działek budowlanych stanowiących własność gminy będących w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych lub prawnych

 

Dostępne kategorie:
2020
2019
2018