główna zawartość
artykuł nr 1

Nabór na wolne stanowisko: Podinspektor ds. gospodarki gruntami w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska

artykuł nr 2

Nabór na wolne stanowisko: ds. wymiaru podatków i opłat w Referacie Podatków i Opłat

artykuł nr 3

Nabór na wolne stanowisko: Podinspektor ds. księgowości budżetowej w Wydziale Finansowo-Budżetowym

artykuł nr 4

Nabór na wolne stanowisko: Stanowisko ds. gospodarczych i administracji

artykuł nr 5

Nabór na wolne stanowisko: Podinspektor ds. gospodarki mieniem komunalnym w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska