główna zawartość
artykuł nr 1

Projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków...

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Łosice.