główna zawartość
artykuł nr 1

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW W SPRAWIE ZASAD SEGREGACJI...

artykuł nr 2

Informacja dotycząca zmiany stawek opłat za gospodarowanie...

Dnia 14 grudnia 2018 r. Rada Miasta i Gminy Łosice podjęła uchwałę nr III/15/18 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.